libc, del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-09 19:19:33

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: libc, del 2
   Date:   Mon, 9 Dec 1996 19:19:33 +0100 (MET)
   ------

Här kommer lite kommentarer på själva översättningarna.

> #: sunrpc/rpcinfo.c:611
> msgid "    rpcinfo -p [ host ]\n"
> msgstr "    rpcinfo -p [ värd ]\n"

Vi har ingen översättning av "host" i vår ordlista. Skall vi ta
"värd". Det kändes först lite ovant för mig, men när jag tänkt lite
på saken har jag inga invändningar.

> #: time/zic.c:945
> #, c-format
> msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
> msgstr "\"Zon %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"

Här är väl "Zone %s" hämtat från kod som står i filen zic läser, och
borde därmed inte översättas?

> #: time/zic.c:953
> #, c-format
> msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
> msgstr "\"Zon %s\" rad och -p flagga är ömsesidigt uteslutande"

d:o

> #: assert/assert.c:48
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
> msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPåstående \"%s\" falskt.\n"

Om detta är "assert" ungefär i samma mening som den vanlig
assert-funktionen i C, skulle jag nog hellre översatt med "försäkran",
även om "påstående" är en mer ordagrann översättning.

> #: posix/getopt.c:786
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
> msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

Där blev det nog lite för mycket "klipp och klistra".

> #: posix/getopt.c:767
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
> msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

-W saknas

> "\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
> "\t[ -L skottsekunder ] [ -y årtypskoll ] [ filnamn ... ]\n"

Är översättningen "årstypsKOLL" verkligen rätt? "Årstyp" vore
direktare, men jag förstår inte säkert vad flaggan betyder.

> #: sunrpc/clnt_perr.c:125
> #, c-format
> msgid "(unknown authentication error - %d)"
> msgstr "(okänt fel vid äkthetskontroll - %d)"

"Äkthetskontroll" tycker jag inte riktigt om. Hmm. Jag kommer inte
på något bra på direkten.

> #: sunrpc/rpcinfo.c:555
> msgid "(unknown)"
> msgstr "(okänt)"

Du har kollat att det skall vara t och inte d på slutet, antar jag.

> #: inet/rcmd.c:328
> msgid ".rhosts fstat failed"
> msgstr "ta status (fstat) på .rhosts misslyckades"

Flyter det inte bättre med "misslyckades" först här?

> #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
> #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
> #. TRANS versa).
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:70
> msgid "Bad file descriptor"
> msgstr "Felaktig filidentifierare"

"descriptor" i sammanhanget "file descriptor" m.fl. har vi inte heller
med i ordlistan. Jag tycker identifierare blir bra. Några
invändningar?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.