Re: libc, del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-17 16:58:36

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: libc, del 2
   Date:   Tue, 17 Dec 1996 16:58:36 +0100 (MET)
   ------

> > > "\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
> > > "\t[ -L skottsekunder ] [ -y årtypskoll ] [ filnamn ... ]\n"
> > 
> > Är översättningen "årstypsKOLL" verkligen rätt? "Årstyp" vore
> > direktare, men jag förstår inte säkert vad flaggan betyder.
> 
> I tidszonsfilen kan man ange typ på åren. Ex.vis säger man att en
> regel gäller för alla år mellan 1978 och 1987 och att åren i det
> intervallet har typen TYP. Om TYP inte är - kommer programmet
> som anges med -y att köras med år och typ som argument. Om programmet
> returnerar 0 så appliceras regeln på det året, annars inte.
> 
> Så "årtypskoll" är ett program. Årkontrollprogram är kanske ett bättre
> alternativ?

Jaså, är det så det går till. Då var din översättning inte så tokig.

> > > #: sunrpc/rpcinfo.c:555
> > > msgid "(unknown)"
> > > msgstr "(okänt)"
> > 
> > Du har kollat att det skall vara t och inte d på slutet, antar jag.
> 
> Det förekommer i meddelande av typen:
> 	"194.234.44.34 (okänt)"
> 
> d.v.s. när man inte vet namnet som tillhör adressen. Jag har skrivit
> okänt som förkortning för "okänt namn" men man kan lika gärna säga
> att det avser "okänd dator". Förslag?

Jag tycker "okänt" blir bra, kan också tolkas som "okänt nummer",
d.v.s. "det är okänt för mig vem som har det här numret".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.