Re: libc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 19:05:31

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: libc
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 19:05:31 +0100 (MET)
   ------

> Här kommer del 1 av mina kommentarer.

Tackar!

> #: assert/assert.c:48
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
> msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPåstående \"%s\" falskt.\n"
> 
> Jag skulle föredra bestämd form, "påståendet". "Försäkran" är för övrigt
> kanske ett bättre ord.

Ja det håller jag med om. Samma som Göran föreslog. Två för, ingen emot,
det blir försäkran.

> #: time/zic.c:2139
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
> msgstr "%s: %d teckenexpanderades inte korrekt\n"
> 
> Teckenexpanderades låter väldigt tungt. Kommer iofs inte på något bättre.

Många ord är tunga och långa i den här översättningen. Jag har kanske dålig
fantasi. Men som sagt, det är svårt att hitta något annat.

> #: time/zic.c:2118
> #, c-format
> msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
> msgstr "%s: Kan inte skapa katalog %s: %s\n"
> 
> Bestämd form "katalogen" låter bättre.
> 
> #: time/zic.c:830
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
> msgstr "%s: \"Leap\"-rad i fil %s som inte är skottsekundsfil\n"
> 
> Skottrad?

Leap är ett nyckelord som står så i filen. Det bör inte översättas.

> Jag skulle dessutom föredra "filEN %s som inte är EN skottsekundsfil".
> 
> #: time/zic.c:487
> #, c-format
> msgid "%s: More than one -d option specified\n"
> msgstr "%s: Flagga -d given mer än en gång\n"
> 
> FlaggaN

Här är det lite smaksak. Ska man ha bestämd form och "extra" ord (en)
så att det blir bättre svenska eller ska meddelanden vara korta men
klara.

Det är från fall till fall. Meddelanden som kommer ofta tycker nog jag
att man bör hålla så korta (men inte för korta :-) som möjligt.
Jag kör alla program vi översatt med svenska meddelanden och föredrar
faktiskt kortare meddelanden. En smaksak förvisso.

> #: time/zic.c:1845
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
> msgstr "%s: kommando var \"%s\", resultat var %d\n"
> 
> Vad sägs om "kommandot var ... resultatet blev"

Låter bättre, ja.

> #: time/zic.c:837 time/zic.c:1248 time/zic.c:1268
> #, c-format
> msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
> msgstr "%s: panik: ogiltigt l_value %d\n"
> 
> Vad är "l_value"? Borde det översättas?

L_value är något som kommit från C, det betyder allt som kan stå till
vänster om = (tilldelning). Det är ganska inkört (tror jag?) bland
C-programmerare och dessutom är detta felmeddelande av typen "cannot
happen" (står så i koden) så det kan nog stå som det är. Bara de som
gjort programmet förstår det ändå :-)

> #: posix/getopt.c:661
> #, c-format
> msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
> msgstr "%s: okänd flagga `%c%s'\n"
>             ^^^^^
>             fnuttar

Slarv, tack.

> msgstr ""
> "%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] [ -d "
> "katalog ]\n"
> "\t[ -L skottsekunder ] [ -y årtypskoll ] [ filnamn ... ]\n"
> 
> "årstyp"? Jag antar att det är skottår eller icke skottår.

Nja, det behöver inte vara det. Se svar på Görans brev.

> #: inet/rcmd.c:332
> msgid ".rhosts writeable by other than owner"
> msgstr ".rhosts är skrivbar av fler än ägaren"
> 
> Skrivbar låter lite kantigt. Vad sägs om
> ".rhosts kan skrivas av andra än ägaren"?

Bra förslag.

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:349
> msgid "Address family not supported by protocol"
> msgstr "Adressfamiljen stödjs inte av protokollet"
> 
> "stöds" heter det väl?

Javisst. Hade inte kört stavningskontroll. Stödjs fanns på flera
ställen. Var fick jag det ifrån?

> #: sunrpc/clnt_perr.c:276
> msgid "Authentication OK"
> msgstr "Äkthetskontroll OK"
> 
> Återigen vill jag ha bestämd form.
> 
> #. TRANS ???
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:549
> msgid "Authentication error"
> msgstr "Äkthetskontroll misslyckades"
> 
> Här också.

Bortsett från aspekten korta meddelanden så är detta ett "generellt"
meddelande, d.v.s. det kan dyka upp på olika ställen. Det är inte säkert
att det bara rör sig om en kontroll.

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:682
> msgid "Bad font file format"
> msgstr "Felaktigt format på teckenuppsättningsfil"
> 
> Jag skulle föreslå "typsnittsfil".

OK.

> 
> #: sunrpc/pmap_rmt.c:337
> #, fuzzy
> msgid "Broadcast select problem"
> msgstr "Problem med \"select\" i utsändning"
> 
> "urval"?

Select refererar till systemanropet select och bör nog inte översättas.

> #, fuzzy
> msgid "Continued"
> msgstr "Fortsätter"
> 
> Det beror lite på sammanhanget, men jag skulle föreslå
> "fortsättning" eller "fortsatt".

Det är namnet på signalen SIGCONT. D.v.s. sammanhanget går inte att
uröna eftersom massvis med program kan få för sig att skriva ut signalnamnet
lite då och då.

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
> msgid "Device not a stream"
> msgstr "Enheten är inte strömmande"
> 
> Vad är en strömmande enhet?

Säg det :-). Det här är en "errno"-sträng (ENOSTR) som jag inte vet
var den kommer ifrån. Det skulle kunna vara att man försöker göra
en operation på en icke-Stream enhet (Streams är ett sätt att skriva
drivrutiner i kärnan). Översättningen är isåfall totalfel.
Ska undersöka detta.

> msgid "Error: .netrc file is readable by others."
> msgstr "Fel: .netrc är läsbar av andra."
> 
> Vad sägs om "kan läsas" i stället för "är läsbar"?

OK.

> 
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
> msgid "File locking deadlock error"
> msgstr "Fillåsning gav deadlock-fel"
> 
> dödläge

OK.

> msgid "File size limit exceeded"
> msgstr "Filstorleksbegränsning överskriden"
> 
> Lite tungt. "Begränsningen av filstorleken" kanske.

I så fall blir det "Begränsning av filstorlek" :-)

> msgid "IOT trap"
> msgstr "IOT trap"
> 
> Trap ska väl ändå översättas. "Fälla" är iofs kanske inte rätt ord.

Men med vad?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.