libc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-10 22:01:07

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: libc
   Date:   Tue, 10 Dec 1996 22:01:07 +0100
   ------

Här kommer del 1 av mina kommentarer.

/Johan


#: assert/assert.c:48
#, fuzzy, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPåstående \"%s\" falskt.\n"

Jag skulle föredra bestämd form, "påståendet". "Försäkran" är för övrigt
kanske ett bättre ord.

#: time/zic.c:2139
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
msgstr "%s: %d teckenexpanderades inte korrekt\n"

Teckenexpanderades låter väldigt tungt. Kommer iofs inte på något bättre.

#: time/zic.c:2118
#, c-format
msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte skapa katalog %s: %s\n"

Bestämd form "katalogen" låter bättre.

#: time/zic.c:830
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
msgstr "%s: \"Leap\"-rad i fil %s som inte är skottsekundsfil\n"

Skottrad?
Jag skulle dessutom föredra "filEN %s som inte är EN skottsekundsfil".

#: time/zic.c:487
#, c-format
msgid "%s: More than one -d option specified\n"
msgstr "%s: Flagga -d given mer än en gång\n"

FlaggaN


#: time/zic.c:1845
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
msgstr "%s: kommando var \"%s\", resultat var %d\n"

Vad sägs om "kommandot var ... resultatet blev"


#: time/zic.c:837 time/zic.c:1248 time/zic.c:1268
#, c-format
msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
msgstr "%s: panik: ogiltigt l_value %d\n"

Vad är "l_value"? Borde det översättas?


#: posix/getopt.c:661
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga `%c%s'\n"
             ^^^^^
             fnuttar

#: posix/getopt.c:657
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga `--%s'\n"
             ^^^^^
             fnuttar

#: time/zic.c:446
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d "
"directory ]\n"
"\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
msgstr ""
"%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] [ -d "
"katalog ]\n"
"\t[ -L skottsekunder ] [ -y årtypskoll ] [ filnamn ... ]\n"

"årstyp"? Jag antar att det är skottår eller icke skottår.

#: inet/rcmd.c:332
msgid ".rhosts writeable by other than owner"
msgstr ".rhosts är skrivbar av fler än ägaren"

Skrivbar låter lite kantigt. Vad sägs om
".rhosts kan skrivas av andra än ägaren"?

#: locale/programs/ld-ctype.c:326
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "<SP>-tecknet får inte vara i klass \"%s\""

Bestämd form "klassen"

#: locale/programs/ld-ctype.c:317
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "<SP>-tecknet är inte i klass \"%s\""

klassEN


#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.
@xref{Sockets}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:349
msgid "Address family not supported by protocol"
msgstr "Adressfamiljen stödjs inte av protokollet"

"stöds" heter det väl?


#: sunrpc/clnt_perr.c:276
msgid "Authentication OK"
msgstr "Äkthetskontroll OK"

Återigen vill jag ha bestämd form.

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:549
msgid "Authentication error"
msgstr "Äkthetskontroll misslyckades"

Här också.

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:682
msgid "Bad font file format"
msgstr "Felaktigt format på teckenuppsättningsfil"

Jag skulle föreslå "typsnittsfil".

#: sunrpc/pmap_rmt.c:337
#, fuzzy
msgid "Broadcast select problem"
msgstr "Problem med \"select\" i utsändning"

"urval"?


#. TRANS The socket has already been shut down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:422
msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
msgstr "Kan inte skicka efter transportslutpunkten har tagits ned"

"efter att" eller möjligen "sedan" låter bättre.

#, fuzzy
msgid "Continued"
msgstr "Fortsätter"

Det beror lite på sammanhanget, men jag skulle föreslå
"fortsättning" eller "fortsatt".

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
msgid "Device not a stream"
msgstr "Enheten är inte strömmande"

Vad är en strömmande enhet?

#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.
Typically,
#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:468
msgid "Directory not empty"
msgstr "Katalog inte tom"

katalogEN

#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:486
msgid "Disc quota exceeded"
msgstr "Diskkvot överskriden"

diskkvotEN
Det verkar som om jag är mer förtjust i bestämd form än alla andra.

#: inet/ruserpass.c:161
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Fel: .netrc är läsbar av andra."

Vad sägs om "kan läsas" i stället för "är läsbar"?

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
msgid "File locking deadlock error"
msgstr "Fillåsning gav deadlock-fel"

dödläge

#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:452
msgid "File name too long"
msgstr "Filnamn för långt"

filnamnET

msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Filstorleksbegränsning överskriden"

Lite tungt. "Begränsningen av filstorleken" kanske.

#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by
the system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:190
msgid "File too large"
msgstr "Fil för stor"

filEN

#. TRANS Function not implemented. Some functions have commands or options
defined
#. TRANS that might not be supported in all implementations, and this is
the kind
#. TRANS of error you get if you request them and they are not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:561
msgid "Function not implemented"
msgstr "Funktion inte implementerad"

funktionEN

#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:457
msgid "Host is down"
msgstr "Värddator är nere"

värddatorN

msgid "IOT trap"
msgstr "IOT trap"

Trap ska väl ändå översättas. "Fälla" är iofs kanske inte rätt ord.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.