Re: libc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-13 00:50:49

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: libc
   Date:   Mon, 13 Jan 1997 00:50:49 +0100
   ------


JD> Inte annat än att jag översatt broadcast med utsändning. Finns
JD> det bättre förslag? Utspridning funderade jag ett tag på men
JD> förkastade det.

Våra nordiska kollegor använder ju "kringkastning", och även om det
känns ovant (för egen del tycker jag att det låter fult) så tror jag
att folk förstår det.

>> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
>> > msgid "Link number out of range"
>> > msgstr "Länktal utanför giltigt område"
>> 
>> Vad är ett link number/länktal?

JD> Antal hårda länkar som en fil har.

LänkANtal kanske är bättre?

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.