Re: make 3.74.4

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-08 17:13:21

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: make 3.74.4
   Date:   Sat, 8 Jun 1996 17:13:21 +0200 (MET DST)
   ------

> >Är det korrekt? Man förnyar ju inte, utan uppdaterar!
> 
> Öh.. "update information" tycker i alla fall jag betyder samma sak som "förnya 
> information". "Uppdatera" är jag allergisk mot, så det blir det i alla fall 
> inte :-)

Varför inte? Uppdatera finns ju i S.A.O.L och är sålunda genomsvenskt.


> >"Fel när modulinformation hämtades" blir en bättre meningsbyggnad.
> 
> Men det blir inte samma tempus.
....

> Färsk är inte helt bra, men aktuell krockar med "current".
> 
....
> Men det står ju "version number", och det måste rimligtvis översättas med 
> "versionsnummer".
> 

Tanken är inte att få samma tempus, översätta allt bokstavligt, ha unika
termer för allt eller få samma ordklasser som i orginalet.
Huvudmålet är att översättningen ska innehålla samma information som
orginalet och att meddelandet ska vara bra och förståelig svenska för de
som läser det. Ibland kan detta leda till att man helt omstrukturerar en
mening.

I fallet aktuellt, default översätts till flera saker, så då borde flera
saker kunna översättas till aktuell. Frågan är, kan någon missuppfatta
aktuell i detta sammanhang med "current"? Jag tror inte det.

I fallet tempus, meningsbyggnad måste vara viktigare än tempus. Själva
budskapet är detsamma även om tempus skiljer sig åt. En användare
drar nog rätt slutsats även om tempus är fel i förhållande till orginalet.

I fallet "version number", i konsekvensens namn (d.v.s med hänsyn tagen till
hur tidigare översättningar skrivits) bör man använda versionsinformation.
Dessutom är andemeningen i båda fallen samma.


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.