Re: make 3.74.4boundary="===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED"

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-08 14:15:46

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: make 3.74.4boundary="===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED" 
   Date:   Sat, 08 Jun 1996 14:15:46 +0200
   ------


>> up to date       färsk
>
>Får mig att tänka på smär, eller nåt. Kanske aktuell är bättre.

Färsk är inte helt bra, men aktuell krockar med "current". Dessutom blir "says 
if up to date" = "visar aktualitet". Blir det verkligen bra?

Källkod är en färskvara :-)

>> update         f=F6rnya
>
>Är det korrekt? Man förnyar ju inte, utan uppdaterar!

Öh.. "update information" tycker i alla fall jag betyder samma sak som "förnya 
information". "Uppdatera" är jag allergisk mot, så det blir det i alla fall 
inte :-)

>>msgid "Error getting module info, %d\n"
>>msgstr "Fel vid hämtning av modulinformation, %d\n"
>
>Att sätta "-ing" på svenska ord är väl lite svengelsk.

Ja, men det är "-ning" jag använder, inte det genomengelska "-ing"! Däremot är 
det substantivisering, och det är inte eftersträvansvärt. Men jämför ord som 
"barnpassning", "(bil)körning" och liknande.

>"Fel när modulinformation hämtades" blir en bättre meningsbyggnad.

Men det blir inte samma tempus.

>>msgid "Recursive variable `%s' references itself (eventually)"
>>msgstr "Rekursiva variabeln \"%s\" hänvisar till sig själv (slutligen)"
>
>Tycker inte "slutligen" blir rätt. "Så småning om"är mer korrekt, men
>det låter konstigt här.

Jag hade det först, men jag tyckte som du att det blev konstigt. Jag har nu 
formulerat om det till:

#: expand.c:92 expand.c:97
#, possible-c-format
msgid "Recursive variable `%s' references itself (eventually)"
msgstr "Rekursiva variabeln \"%s\" hänvisar (så småningom) till sig själv"

>>"# %u files in %u hash buckets.\n"
>>"# %u filer i %u fördelningspytsar.\n"
>
>Pytsar stod inte med på din ordlista! :-)

Aj, det hade jag missat, tack :-)

>Finms inget bättre ord? (Kommer inte själv på något.)

Jag kommer inte heller på något, och det gör inte min ordlista heller. Närmast 
till hands ligger väl "Hink", men det blir ju inte alls bra.

>>#: job.c:190
>>msgid " (ignored)"
>>msgstr " (ignoreras)"
>
>Är inte ignoreras fel tempus? Ignorarad, eller ignorerades stämmer väl
>bättre.

Alltihop är:

"*** [%s] Error 0x%x%s (ignored)"

Jag tror det blir bättre med:

"*** [%s] Fel 0x%x%s (ignorerat)"

Men "ignoreras" är inte heller så tokigt i sammanhanget.

>>msgid "Run no commands; exit status says if up to date"
>>msgstr "K=F6r inga kommandon; uttr=E4desstatus visar f=E4rskhet"

>"..visar om aktuell" blir inte nämvärt bättre.

Det är precis det som är mitt dilemma. Jag tror jag håller mig till färskhet 
så länge.

>>msgid "Print the version number of make and exit"
>>msgstr "Skriv ut makes versionsnummer och uttr=E4d"
>
>Jag skulle skrivit "Skriv versionsinformation på make och avsluta".
>(Jmf ordlistan "output version information and exit")

Men det står ju "version number", och det måste rimligtvis översättas med 
"versionsnummer".

>>#: signame.c:107
>>msgid "Hangup"
>>msgstr "Påläggning"
>
>Var används detta meddelande i make? Meed tanke på att det inte är ett
>program för modem eller dylikt blir väl denna översättning fel. Det
>betyder väl mer "avslut" eller nåt åt det hållet.

Nja, det här är signaler, och "hangup" i signalsammanhang betyder just 
"(telefon-)påläggning".

Men jag ska fundera på det.

Tack för kommentarerna!

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.