Re: make 3.74.4 boundary="===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED"

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-06 22:49:28

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: make 3.74.4
   Date:   Thu, 6 Jun 1996 22:49:28 +0200 (MET)
   ------

Snyggt jobbat. Det blir roligare att köra "make" i framtiden!

Jag brukar ha som brasklapp till mina kommentarer att jag säger allt
jag kommer på, men att det ibland bara är förslag att fundera på, och
att jag inte nödvändigtvis alltid förespråkar en ändring.

>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
> 
> access			tillträde

Möjligt alternativ: åtkomst.

> exit			utträd

avsluta har vi använd i standardfraser i övrigt. jag tycker det är
bättre, när det rör sig om att en process tar slut.

> extraneous		överflödigt

Det tycker jag blir lite missvisande som det används här.
"överflödigt" betyder för mig "onödigt men inte felaktigt". jag
skulle nog hellre sagt "extra" eller "överskutande".

> intermediary		övergångs-

Jag skulle nog hellre velat ha "mellan-" än "övergångs-".

> makefile		skaparfil

"makefile" ser jag närmast som ett namn, åtminstone make-delen.

> # Swedish messages for make.
> # Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
> # Tomas Gradin <tg@df.lth.se>, 1996.
> #
> #, fuzzy

Du har glömt ta bort fuzzy-flaggan. Eller du kanske har den kvar i
avvaktan på att du klarat av alla kommentarer?

> #: ar.c:147
> #, possible-c-format
> msgid "Error opening library %s to lookup member %s, %d\n"
> msgstr "Fel vid öppnandet av biblioteket %s för uppletning av medlemmen %s, %d\n"

"uppletning" låter konstigt. Kan man kanske säga "för att leta efter
medlemmen".

> #: ar.c:153
> #, possible-c-format
> msgid "Error looking up module %s in library %s, %d\n"
> msgstr "Fel vid uppletning av modulen %s i biblioteket %s, %d\n"

Här skulle man kunna säga "Fel vid letande efter modulen"

> #: arscan.c:550
> msgid " (name might be truncated)"
> msgstr " (namnet kan bli avklippt)"

Har du kollat upp om det här är rätt tempus? Det skulle också kunna
betyda "namnet kan vara avklippt".

> #: arscan.c:552
> #, possible-c-format
> msgid " Date %s"
> msgstr " Datum %s"

Du indenterar ett blanktecken mindre. Är det avsiktligt?

> #: dir.c:686
> #, possible-c-format
> msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
> msgstr "# %s: stat kunde inte utföras.\n"

I något annat sammanhang har vi översatt "stat" med "ta status". Det
har fördelen att man inte behöver känna till systemanropen. "%s:
kunde inte ta status."

> #: file.c:270
> #, possible-c-format
> msgid "Commands for file `%s' were found by implicit rule search,"
> msgstr "Kommandon för filen \"%s\" hittades genom implicit regelsökning,"

Det blir fel. Det är inte sökningen som är implicit, det är regeln.

> #: file.c:278
> #, possible-c-format
> msgid "Commands for `%s' will be ignored in favor of those for `%s'."
> msgstr "Kommandon för \"%s\" kommer att ignoreras till fördel för dem gällande \"%s\"."

"förmån" kanske vore bättre än "fördel". Eller?

> #: file.c:531
> msgid "# Precious file (dependency of .PRECIOUS)."
> msgstr "# Värdefull fil (beroende av .PRECIOUS)."

Det är .PRECIOUS som beror på filen, inte tvärtom vilket jag tycker du
skriver.

> #: file.c:533
> msgid "# Phony target (dependency of .PHONY)."
> msgstr "# Tvivelaktigt mål (beroende av .PHONY)."

"Tvivelaktigt" har för mig en negativ klang, och leder åtminstone för
mig tankarna fel. "Låtsat mål" skulle jag föreslå som alternativ.

> #: file.c:543
> msgid "# File is an intermediate dependency."
> msgstr "# Filen är ett övergående beroende."

"mellanliggande"?

> #: file.c:571
> msgid "# Dependencies commands running (THIS IS A BUG)."
> msgstr "# Beroendekommandon körs (DETTA ÄR ETT FEL)."

Beroendekommandon, hmm, var det lyckat? Är det inte "beroendens
kommandon" man menar?

> #: function.c:1097 function.c:1100
> msgid "the `word' function takes a one-origin index argument"
> msgstr "\"word\"-funktionen accepterar ett 1-baserat indexargument"

"accepterar" låter som det vore valfritt. Jag tycker (fortfarande)
att "tar" är ett bra ord.

Var det någon speciell tanke med att skriva siffran "1" istället för
ordet "ett"?

> #: implicit.c:190
> #, possible-c-format
> msgid "Avoiding implicit rule recursion.%s%s\n"
> msgstr "Undviker implicit regelrekursion.%s%s\n"

Syftningsproblem igen. Det är regeln, inte rekursionen, som är implicit.

> #: job.c:199
> msgid " (core dumped)"
> msgstr " (kärna dumpad)"

Du gillade inte vår översättning med "minnet tippat" i ordlistan?

> #: job.c:512
> #, possible-c-format
> msgid "Removing child 0x%08lx PID %d%s from chain.\n"
> msgstr "Avlägsnar avkomling 0x%08lx PID %d%s från kedja.\n"

Varför inte bestämd "kedjan" form här? Det skulle väl passa stilen i
övrigt?

> #: main.c:258 main.c:263
> msgid "Don't start multiple jobs unless load is below N"
> msgstr "Påbörja inte flerfaldiga uppdrag såvida inte lasten understiger N"

I det här fallet tycker jag "flera" räcker istället för "flerfaldiga".

> #: main.c:298
> msgid "Print the current directory"
> msgstr "Skriv ut nuvarande katalog"

Från ordlistan har vi "aktuell katalog" som standardöversättning av
"current directory". Jag tycker det är bättre.

> #: main.c:307
> msgid "Warn when an undefined variable is referenced"
> msgstr "Varna när det hänvisas till en odefinierad variabel"

Tänkbar kortare variant: "Varna när en odefinierad variabel används."

> #: main.c:781
> msgid "fopen (temporary file)"
> msgstr "fopen (temporär fil)"

Skriv ihop till "temporärfil".

> #: main.c:1439
> #, possible-c-format
> msgid "the `-%c' option requires a positive integral argument"
> msgstr "Flaggan \"-%c\" kräver ett positivt heltalsargument"

Är det avsiktligt som du övergår till inledande versal?

> "%sDetta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor..\n"

Dubbla punkter.

> #: misc.c:277
> msgid "Unknown error 12345678901234567890"
> msgstr "Okänt fel 12345678901234567890"

Lustiga felutskrifter de har!

> #: misc.c:556
> msgid "Initialized"
> msgstr "Initialiserad"

Vet du vad sammanhanget är? Duger det med det enklare "Startad"?

> #: read.c:466
> msgid "invalid syntax in conditional"
> msgstr "felaktig syntax i villkorlig"

Följer det något efter det här? "conditional" används ju som
substantiv ibland. I så fall skulle man kanske översätta med
"villkorsuttryck", eller kanske bara "villkor".

> #: remake.c:212
> #, possible-c-format
> msgid "Nothing to be done for `%s'."
> msgstr "Inget kan göras för \"%s\"."

Det låter uppgivet! :-) Jag skulle föreslå "Inget behöver göras...".

> #: remake.c:588
> #, possible-c-format
> msgid "Successfully remade target file `%s'.\n"
> msgstr "Lyckades med att återskapa målfilen \"%s\".\n"

Är inte "med" rätt onödigt här?

> #: rule.c:583
> #, fuzzy
> msgid " terminal."
> msgstr " slutlig."

Det står fortfarande fuzzy där?

> #: vpath.c:483
> msgid ""
> "\n"
> "# General (`VPATH' variable) search path:\n"
> "# "
> msgstr ""
> "# Generell (\"VPATH\"-variabel-) sökväg:\n"
> "# "

Kanske "Allmän" vore bättre än "Generell" i det här sammanhanget?

> #: signame.c:139
> msgid "Bus error"
> msgstr "Busfel"

Var det meningen? :-)

> #: signame.c:192
> msgid "Virtual timer expired"
> msgstr "Virtuell tidtagning upphörde"

Det var väl inte tidtagningen som tog slut, utan tiden?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.