Re: make 3.74.4 boundary="===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED"

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-07 00:25:46

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Morgan Ericsson <morgan@mail.tufvan.hv.se>
   Subject: Re: make 3.74.4 boundary="===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED"
   Date:   Fri, 7 Jun 1996 00:25:46 +0200 (MET DST)
   ------


Ang. minnet tippat...

Jag tycker inte att minnet tippat ar en bra term. Vet att det var uppe
for diskussion innan, men... I solaris pa svenska sager den nagot i stil
med "en minnesutskrift har skapats" och det sager mer an minnet tippat.

Nagon annan med ideer?

--

   Morgan Ericsson, CS student at Vaxjo Uni (morgan@mail.tufvan.hv.se)
----------------------------------------------------------------------------
          I'm not a psycho! I'm Batman!
----------------------------------------------------------------------------
     Check out my WWW page! http://tufvan.hv.se/~merdi92!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.