Re: make 3.74.4 boundary="===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED"

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-08 13:53:40

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: make 3.74.4 boundary="===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED" 
   Date:   Sat, 08 Jun 1996 13:53:40 +0200
   ------


>Snyggt jobbat. Det blir roligare att köra "make" i framtiden!

tack :)

>> exit			utträd
>
>avsluta har vi använd i standardfraser i övrigt. jag tycker det är
>bättre, när det rör sig om att en process tar slut.

Jag vill bibehålla skillnaden mellan terminate (avsluta) och exit, men jag 
medger att "utträd" inte är perfekt. Hmm, har vi använt "avbryt" förresten? 
Fast det krockar nog med "interrupt". Några ideer?

Jag har problem med "exit status" också. Avbrottsstatus tycker jag inte om, 
eftersom det definitivt får mig att tänka på interrupt, debug osv.

>> extraneous		överflödigt
>
>Det tycker jag blir lite missvisande som det används här.
>"överflödigt" betyder för mig "onödigt men inte felaktigt". jag
>skulle nog hellre sagt "extra" eller "överskutande".

Ja, extra är nog bättre.

>> intermediary		övergångs-
>
>Jag skulle nog hellre velat ha "mellan-" än "övergångs-".

Jag kallar det "mellanlagringsfil" så får vi se hur det blir. Men den här är 
lite knepig:

#: file.c:543
msgid "# File is an intermediate dependency."
msgstr "# Beroendet av filen är temporärt."

Vad sägs? Det säger ju vad som avses, men termerna är inte de samma.

>> makefile		skaparfil
>
>"makefile" ser jag närmast som ett namn, åtminstone make-delen.

Hmm, "skaparfil" är onekligen en smula ovant. Jag vet inte riktigt vad jag ska 
tycka, men "make-fil" är ganska trevligt det också.

>> #, fuzzy
>
>Du har glömt ta bort fuzzy-flaggan. Eller du kanske har den kvar i
>avvaktan på att du klarat av alla kommentarer?

Jaha, nej, den är oavsiktlig. Tack för påpekandet!

>> #: ar.c:147
>> #, possible-c-format
>> msgid "Error opening library %s to lookup member %s, %d\n"
>> msgstr "Fel vid öppnandet av biblioteket %s för uppletning av medlemmen %s

>"uppletning" låter konstigt. Kan man kanske säga "för att leta efter
>medlemmen".

Jag har ett bättre ord, nämligen "uppslagning":

#: ar.c:147
#, possible-c-format
msgid "Error opening library %s to lookup member %s, %d\n"
msgstr "Fel vid öppnandet av biblioteket %s för uppslagning av medlemmen %s, 
%d\
n"

Vad sägs?

>> #: ar.c:153
>> #, possible-c-format
>> msgid "Error looking up module %s in library %s, %d\n"
>> msgstr "Fel vid uppletning av modulen %s i biblioteket %s, %d\n"
>
>Här skulle man kunna säga "Fel vid letande efter modulen"

Mitt nya förslag:

#: ar.c:153
#, possible-c-format
msgid "Error looking up module %s in library %s, %d\n"
msgstr "Fel vid uppslagning av modulen %s i biblioteket %s, %d\n"

>> msgid " (name might be truncated)"
>> msgstr " (namnet kan bli avklippt)"
>
>Har du kollat upp om det här är rätt tempus? Det skulle också kunna
>betyda "namnet kan vara avklippt".

Rätt, det ska det vara. Tack.

>> msgid " Date %s"
>> msgstr " Datum %s"
>
>Du indenterar ett blanktecken mindre. Är det avsiktligt?

Nepp.

>> #: dir.c:686
>> #, possible-c-format
>> msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
>> msgstr "# %s: stat kunde inte utföras.\n"
>
>I något annat sammanhang har vi översatt "stat" med "ta status". Det
>har fördelen att man inte behöver känna till systemanropen. "%s:
>kunde inte ta status."

Usch, "ta status" låter inte svenskt! Varför inte:

#: dir.c:686
#, possible-c-format
msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
msgstr "# %s: status kunde inte erhållas.\n"

>> #: file.c:270
>> #, possible-c-format
>> msgid "Commands for file `%s' were found by implicit rule search,"
>> msgstr "Kommandon för filen \"%s\" hittades genom implicit regelsökning,"
>
>Det blir fel. Det är inte sökningen som är implicit, det är regeln.

Ah, I see! Syftningsfel.

>> #: file.c:531
>> msgid "# Precious file (dependency of .PRECIOUS)."
>> msgstr "# Värdefull fil (beroende av .PRECIOUS)."
>
>Det är .PRECIOUS som beror på filen, inte tvärtom vilket jag tycker du
>skriver.

Ok, det är en viss skillnad. Jag får väl skylla på att originalet är ganska 
tvetydigt :)

>> #: file.c:571
>> msgid "# Dependencies commands running (THIS IS A BUG)."
>> msgstr "# Beroendekommandon körs (DETTA ÄR ETT FEL)."
>
>Beroendekommandon, hmm, var det lyckat? Är det inte "beroendens
>kommandon" man menar?

Jo, det borde det förstås vara. Tack.

>> #: function.c:1097 function.c:1100
>> msgid "the `word' function takes a one-origin index argument"
>> msgstr "\"word\"-funktionen accepterar ett 1-baserat indexargument"
>
>"accepterar" låter som det vore valfritt. Jag tycker (fortfarande)
>att "tar" är ett bra ord.

Jag kommer att ändra till "förväntar sig". Jag gillar inte "tar"; det är för 
mycket engelska.

>Var det någon speciell tanke med att skriva siffran "1" istället för
>ordet "ett"?

Ja. "Ett ett-baserat" såg konstigt ut, så jag ändrade till "1" i stället. Jag 
tycker det är lättare att läsa.

>> msgid "Avoiding implicit rule recursion.%s%s\n"
>> msgstr "Undviker implicit regelrekursion.%s%s\n"
>
>Syftningsproblem igen. Det är regeln, inte rekursionen, som är implicit.

Ändrat till "Undviker rekursion orsakad av implicit regel".

>> #: main.c:258 main.c:263
>> msgid "Don't start multiple jobs unless load is below N"
>> msgstr "Påbörja inte flerfaldiga uppdrag såvida inte lasten understiger N"
>
>I det här fallet tycker jag "flera" räcker istället för "flerfaldiga".

Jag strävar efter att använda samma ordklasser som i originalet när så är 
möjligt. Men i detta fall blir det nog lite mäktigt. "Flera" tycker jag inte 
heller blir riktigt bra ("påbörja inte flera uppdrag"??), så vad sägs om 
"parallella uppdrag"?

>> msgstr "Skriv ut nuvarande katalog"
>
>Från ordlistan har vi "aktuell katalog" som standardöversättning av
>"current directory". Jag tycker det är bättre.

Instämmer!

>> #: main.c:307
>> msgid "Warn when an undefined variable is referenced"
>> msgstr "Varna när det hänvisas till en odefinierad variabel"
>
>Tänkbar kortare variant: "Varna när en odefinierad variabel används."

Jag funderade på något i den stilen, men föredrog en mer exakt översättning. Å 
andra sidan brukar man inte säga att man "hänvisar till variabler" på svenska, 
så jag får nog fundera lite mer.

>> #: main.c:781
>> msgid "fopen (temporary file)"
>> msgstr "fopen (temporär fil)"
>
>Skriv ihop till "temporärfil".

Ok, efter att ha grunnat lite över källkoden håller jag med dig.

>> #: misc.c:556
>> msgid "Initialized"
>> msgstr "Initialiserad"
>
>Vet du vad sammanhanget är? Duger det med det enklare "Startad"?

"Inledd".

>> #: read.c:466
>> msgid "invalid syntax in conditional"
>> msgstr "felaktig syntax i villkorlig"
>
>Följer det något efter det här? "conditional" används ju som
>substantiv ibland. I så fall skulle man kanske översätta med
>"villkorsuttryck", eller kanske bara "villkor".

Efter lite titt i källkoden har jag ändrat till:

msgstr "felaktig syntax i villkorligt direktiv"

>> #: remake.c:212
>> #, possible-c-format
>> msgid "Nothing to be done for `%s'."
>> msgstr "Inget kan göras för \"%s\"."
>
>Det låter uppgivet! :-) Jag skulle föreslå "Inget behöver göras...".

Instämmer :-)

>> msgid "Successfully remade target file `%s'.\n"
>> msgstr "Lyckades med att återskapa målfilen \"%s\".\n"
>
>Är inte "med" rätt onödigt här?

Huga, man kan inte definitivt inte "lyckas något"! "Lyckas" är inte transitivt 
 (däremot deponens), och vill du ha det transitivt behövs en preposition.

>> #: rule.c:583
>> #, fuzzy
>> msgid " terminal."
>> msgstr " slutlig."
>
>Det står fortfarande fuzzy där?

Medvetet, eftersom jag var lite osäker på avsikten. Nu har jag insett att det 
hör ihop med texten ovanför:

#: rule.c:574
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# %u implicit rules, %u"
msgstr ""
"\n"
"# %u implicita regler, %u"

#: rule.c:583
#, fuzzy
msgid " terminal."
msgstr " slutlig."

"Regler" underförstås alltså, och då går ju "slutlig" inte alls bra. Hmm, 
kanske "slutliga"?

>> "# General (`VPATH' variable) search path:\n"
>> "# Generell (\"VPATH\"-variabel-) sökväg:\n"

>Kanske "Allmän" vore bättre än "Generell" i det här sammanhanget?

Mycket!

>> #: signame.c:139
>> msgid "Bus error"
>> msgstr "Busfel"
>
>Var det meningen? :-)

Nej :-)

>> #: signame.c:192
>> msgid "Virtual timer expired"
>> msgstr "Virtuell tidtagning upphörde"
>
>Det var väl inte tidtagningen som tog slut, utan tiden?

Vilken tid? Jag förstår inte.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.