Re: Hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-06 08:31:26

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: Hello
   Date:   Thu, 6 Jun 1996 07:31:26 +0100
   ------

>
>> #: src/getopt.c:479
>> msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
>> msgstr "%s: flagga `%s' är tvetydig\n"
>
>På svenska skriver man "%s" och inte `%s'. Sedan tycker jag att det borde
>stå "flaggan", i bestämd form. (Men det har ju debatterats tidigare, i
>ett lite annat sammanhang.)
>

Jag har ju framfört min åsikt tidigare, men jag passar på att göra det
igen. Jag tycker att bestämd form "flaggan" är överlägset bättre. "Flagga",
skulle jag vilja säga, är fel helt enkelt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.