Re: Hello igen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-06 08:36:45

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: Hello igen
   Date:   Thu, 6 Jun 1996 07:36:45 +0100
   ------

>
>>   På svenska används citationstecken (") istället för apostrof och grav
>>   accent (som de tecknen heter enligt senaste standarderna).
>>   Citationstecken används genomgående för att citera på svenska, och de
>>   ser likadana ut före som efter citatet. Apostrofer används sparsamt
>>   på svenska. Man har dem till att markera ett utelämnat genitiv-s
>>   efter ett ord som slutar på "s", och till citat inne i andra citat.
>
>Använder man verkligen apostrofer för att markera utelämnat genitiv-s i
>svenskan? När då?
>

Citat ur "svenska skrivregler": "Genitiv-s läggs inte till ord som slutar
på -s, -x och -z i grundform. Vid egennamn kan man istället använda
apostrof, om man anser att sammanhanget inte tydligt nog visar att genitiv
avses."

Man kan göra som man vill helt enkelt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.