Re: Hello igen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-06 00:23:40

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@skalman.df.lth.se>
   Subject: Re: Hello igen
   Date:   Thu, 6 Jun 1996 00:23:40 +0200 (MET DST)
   ------

On Wed, 5 Jun 1996, Göran Uddeborg wrote:

>   På svenska används citationstecken (") istället för apostrof och grav
>   accent (som de tecknen heter enligt senaste standarderna).
>   Citationstecken används genomgående för att citera på svenska, och de
>   ser likadana ut före som efter citatet. Apostrofer används sparsamt
>   på svenska. Man har dem till att markera ett utelämnat genitiv-s
>   efter ett ord som slutar på "s", och till citat inne i andra citat.

Använder man verkligen apostrofer för att markera utelämnat genitiv-s i 
svenskan? När då?

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.