Re: Hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-06 18:59:48

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Hello
   Date:   Mon, 6 Jan 1997 18:59:48 +0100 (MET)
   ------

> Här kommer hello, verion 1.3.8. 
> 
> Hur översätter man "mail spool file"? Jag skrev "e-brev-fil". Känns inte helt 
> bra...

Bra fråga. Jag har inget bättre förslag. Heter det inte epost förresten?
epost-fil i såfall.

> Det finns en massa rader som är märkerade "obsolete". Kan dessa helt tas bort, 
> och i så fall varför finns de där??? Dessutom är viss versionsnummret i po-filen lite fel...

Om du tänker på de som börjar me #~ så kan de tas bort. De är där för
msgmerge tar inte bort något ifall man skulle vilja titta på vad den gjort.
När den försöker med inexakt jämförelse blir det lite fel ibland.

Versionsnummer (jag antar du menar 1.3.4 resp. 1.3.8) är det meningen du
ska ändra.

> "POT-Creation-Date: 1996-12-31 09:33+0100\n"
> "PO-Revision-Date: 1997-01-04 11:45\n"
> "Last-Translator: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>\n"
> "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

Två saker här har jag fått backning på. I PO-Revision-Date: ska det
finnas tidszon med, som i POT-Creation-Date:.

8-bit ska vara 8bit.

På själva översättningarna har jag bara en sak.

> #. Print help info and exit.
> #: src/hello.c:168
> #, c-format
> msgid ""
> "This is GNU Hello, THE greeting printing program.\n"
> "Usage: %s [OPTION]\n"
> " -h, --help     display this help and exit\n"
> " -v, --version    display version information and exit\n"
> "\n"
> " -t, --traditional  use traditional greeting format\n"
> " -m, --mail     print your mail\n"
> "\n"
> "Report bugs to bug-gnu-hello@gnu.ai.mit.edu.\n"
> msgstr ""
> "Detta är GNU Hello, PROGRAMMET för hälsningsutskrifter.\n"
> "Användning: %s [FLAGGA]\n"
> " -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
> " -v, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> " -t, --traditional  använd traditionellt hälsningsformat\n"
> " -m, --mail     skriv ut din(a) brev\n"

Du har missat raden "Report bugs to ...".

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.