Re: Hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 21:16:28

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Hello
   Date:   Tue, 4 Jun 1996 21:16:28 +0200 (MET DST)
   ------

Hej.

Här kommer lite kommentarer.

> #: src/getopt.c:581
> #, fuzzy
> msgid "%s: unrecognized option, character code 0%o\n"
> msgstr "%s: okänd flagga, tecken sträng 0%o\n"

"tecken sträng" är nog inte korrekt, det är ju bara ett tecken.
Teckenvärde använder du ju nedan:

> #: src/getopt.c:716 src/getopt1.c:161
> #, fuzzy
> msgid "?? getopt returned character code 0%o ??\n"
> msgstr "?? getopt returnerade tecken värde 0%o ??\n"

Skriv ihop teckenvärde.

> #: src/hello.c:257
> #. Ima to smisel prevajati? :-)
> msgid "hello, world\n"
> msgstr "hallå, världen\n"

Vad betyder "Ima to smisel prevajati? :-)", skämtet undgår mig :-)

I den svenska upplagan av K&R "The C Programming Language", andra utgåvan
översätts "hello, world" med "hej, världen". Hallå som hälsningsord
används väl olika mycket i olika landsdelar?


> #: src/hello.c:274
> #. Morda ,,Zmanjkalo pomnilnika''?

????

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.