Re: Hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-06 00:07:21

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@skalman.df.lth.se>
   Subject: Re: Hello
   Date:   Thu, 6 Jun 1996 00:07:21 +0200 (MET DST)
   ------

On Tue, 4 Jun 1996, Thomas Olsson wrote:

> #: src/getopt.c:479
> msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
> msgstr "%s: flagga `%s' är tvetydig\n"

På svenska skriver man "%s" och inte `%s'. Sedan tycker jag att det borde 
stå "flaggan", i bestämd form. (Men det har ju debatterats tidigare, i 
ett lite annat sammanhang.)

> #: src/getopt.c:503
> msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
> msgstr "%s: flagga `--%s' tar inget argument\n"

Samma sak här, och på fler ställen.

> #: src/getopt.c:522
> msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
> msgstr "%s: flagga `%s' behöver ett argument\n"

Är inte "kräver" en bättre översättning av "require"? (Det innebär ju i 
det här fallet samma sak, men kräver är ett starkare ord.)

Annars ser det fint ut.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.