Bestä md eller obestä md form i "fileutils"

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-02 19:56:26

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Bestä md eller obestä md form
   Date:   Sun, 2 Jun 1996 19:56:26 +0200 (MET)
   ------

> >Om man nu försöker jämföra
> >Du tillhör inte grupp bosse.
> >Du tillhör inte gruppen bosse.
> >
> >tycker jag att "gruppen" låter bättre, även om "grupp" kanske inte är
> >helt fel.

Jag tycker inte det, men det verkar som jag har en överväldigande
majoritet på två mot en emot mig i denna fråga. Innan jag ger mig och
ändrar min översättning skulle jag dock vilja argumentera för min
ståndpunkt lite till.

> "Grupp bosse", "kulle X", "luftvärnsrobot Bamse" etc. Detta är onekligen 
> militärspråk :-)

"Militärspråk"? Tja... Jag har adress Mantalsgatan 20 och längd
189cm. Om jag skulle läsa ut AB V&S så skulle jag säga "aktiebolag
vin och sprit", inte "aktiebolaget". Jag tittar nu i riktning
västerut, och skulle inte ha något emot att äta filé Oscar om en
stund. För några år sedan var det många som röstade på linje 3. Vi
har en Folkvagn, modell Golf. Sveriges statschef är kung Carl XVI
Gustaf. Det är inte BARA militärspråk, eller något annat fackspråk.

Efter att ha funderat lite på de olika formerna så skulle jag vilja
påstå att skillnaden mellan dem är var tonvikten läggs. När jag
använder bestämd form för substantivet så läggs mer betoning på det,
medan med obestämd form så koncentreras uppmärksamheten på
namnet/numret/attributet/värdet. Den obestämda formen kan användas
när substantivet ändå nästan framgår av sammanhanget, och nästan
skulle kunnat utelämnats, medan bestämd form används när det inte är
självklart vilket substantiv det skulle varit, utan man måste ha med
det. Formulerat på ett annat sätt, "Du skall ta buss 34." talar om
VILKEN buss man skall ta, medan "Du skall ta bussen 34." säger både
ATT man skall ta en buss, och vilken det skall vara.

I det här aktuella fallet så är det en utskrift från "chgrp", så det
framgår egentligen av sammanhanget att det rör sig om en grupp. Man
skulle kunna sagt "du tillhör inte %s", d.v.s. helt utelämnat "grupp",
men det skulle kanske innebära en liten risk för förvirring om man
t.ex. har en fil och en grupp med samma namn. Ett annat sätt att
lägga fokus på namnet vore en sammanskrivning "du tillhör inte
%sgruppen", men det finns återigen en liten risk för förvirring
eftersom vi inte vet vilka gruppnamn som kan förekomma. Så jag tycker
faktiskt fortfarande att "du tillhör inte grupp %s" är den bästa
översättningen!

Samma resonemang är naturligtvis tillämpligt på de övriga förslagen om
byte från obestämd form till bestämd form. Möjligen är det här också
en dialektal fråga, språkbruken kanske varierar i en del fall, men
ingen skulle väl sagt t.ex. "adressen" eller "kungen" i fallen ovan?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.