Re: oktett?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-28 10:27:10

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Patrik Sundstrom <patrik@dit.lth.se>
   Subject: Re: oktett?
   Date:   Tue, 28 May 1996 10:27:10 +0200
   ------

Swedish GNU/LI List wrote:
> 
>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
>   Subject: oktett?
>   Date:   Mon, 27 May 1996 20:57:47 +0200
>   ------
> 
> Hämtade just ordlistan, och det mesta gick väl an (en del var riktigt bra).
> Men oktett?! Vad jag vet är det bara fransmännen, pga. deras svårighet med
> engelskan, som valt att kalla det så (octet). Jag tror att en hel del i
> Sverige till och med har svårt att inse vad en oktett är.
> 
> Förvisso kan det anföras att byte svårligen låter sig böjas (bytar?), men då
> hävdar jag att såsom varandes en enhet ska det inte böjas alls. Man säger ju
> inte "tio metrar", eller "fyra wattar". Likaledes bör man säga "två byte".
> 
> Jag föredrar det sedan sisådär trettio år vedertagna "byte". Dessutom finns
> det med i S.A.O.B. om någon oroar sig :-)
> 
> /tg

Fast "Octet" är ganska vanligt i engelskan som beteckning på en grupp
bestående av åtta bitar, till och med för vissa programmerare. Jag
tänker då närmast på de som pysslar med kommunikationsprotokoll, ty
i den världen används ordet ganska flitigt.

/PuTTe
-- 
---
|Patrik Sundström, patrik@dit.lth.se, http://www.dit.lth.se/~patrik
|Department of Computer Engineering, Lund University 
|P.O. box 118, s-221 00 Lund, Sweden			
|***** It's never too late to experience a happy childhood *****|
---

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.