oktett?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-27 20:57:47

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: oktett?
   Date:   Mon, 27 May 1996 20:57:47 +0200
   ------

Hämtade just ordlistan, och det mesta gick väl an (en del var riktigt bra). 
Men oktett?! Vad jag vet är det bara fransmännen, pga. deras svårighet med 
engelskan, som valt att kalla det så (octet). Jag tror att en hel del i 
Sverige till och med har svårt att inse vad en oktett är.

Förvisso kan det anföras att byte svårligen låter sig böjas (bytar?), men då 
hävdar jag att såsom varandes en enhet ska det inte böjas alls. Man säger ju 
inte "tio metrar", eller "fyra wattar". Likaledes bör man säga "två byte".

Jag föredrar det sedan sisådär trettio år vedertagna "byte". Dessutom finns 
det med i S.A.O.B. om någon oroar sig :-)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.