Re: oktett?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-28 16:10:00

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Anders Lindgren <dat94ali@ludat.lth.se>
   Subject: Re: oktett?
   Date:   Tue, 28 May 96 16:10 MET DST
   ------

[kapa headers]

>2.	Antag att en byte kallas oktett. Vad heter då en megabyte? En
>	miljon oktetter? oktettmiljon? kilobyte=oktettusende? ska Kb
>	översättas med Oo eller To?
>	Om vi inte översätter kilo till tusen blir det ändå ganska fult.

Ja, men kilo och mega är inga Engelska låneord, hade de varit det hade
aldrig fransmännen använt det metriska systemet. ;-) (I vilket fall som
helst hade de kallat dem något annat än kilo resp. mega)
 Dessutom föreligger ju en diskrepans mellan k<->kilo / M<->Mega. De
"k" respektive "M" som man använder i datorsammanhang är ju inte samma
som de man använder i fysiken, de betecknar ju (underförstått) de mer
binära kvantiteterna k24 och M48576. Vad gäller debatten om
byte vs. oktett måste jag få slänga in mina två öre till fördel för
"byte" - varför krångla till saker? Även den mest datorokunnige känner
till(?) ordet byte, det är som tidigare nämnts ett av de äldsta begreppen
i branschen, och nu när det finns i SAOL ser jag ingen anledning till
att blint söka efter alternativ enbart för att byte råkar vara ett låneord.
En betydande del av vårt språk består av just låneord, och även om jag inte
tycker om att man använder svengelska i onödan, så tycker jag det är befogat
att använda byte - ett djupare rotat ord för 8 bitar får man leta efter, även
i Sverige. Ordet oktett är ju egentligen lika otydligt det. Oktett betyder ju
enbart "grupp om åtta" och är på intet sätt mer bundet till bitar - det skulle
lika gärna kunna betyda åtta byte, åtta k eller vad som helst om man nu skall
gå in på detaljer. Är byte gott nog åt SAOL så är det gott nog åt GNU, IMO.

F.Ö kan måste jag tillägga att jag _aldrig_ hört "oktett" i datorsammanhang.

>/Erik Mats
______________________
/ali - Som inte börjat översätta än eftersom CSN vill ha in minst 17p till
    innan sommaren är slut. :)
(dat94ali@ludat.lth.se)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.