Ny version av fileutils-meddelanden

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-26 22:27:01

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Ny version av fileutils-meddelanden
   Date:   Sun, 26 May 1996 22:27:01 +0200 (MET)
   ------

Som ni kanske sett så kom det en ny version av fileutils, och här
nedan följer de översatta meddelandena för granskning och kommentarer
innan jag skickar in dem. Denna katalog har ju varit ute på remiss
tidigare, så jag har gjort så att jag delat upp den i två delar.
Först kommer alla meddelanden som är nya eller ändrade i den här
versionen av fileutils, och där jag alltså gjort nya översättningar.
Sedan kommer resten av meddelandena. Ni får naturligtvis hemskt gärna
granska dem också om ni vill, men de som gjort det tidigare kanske
vill koncentrera sig på de nya.

Många av hjälpmeddelandena har ändrats i någon liten detalj. Jag
funderade på om jag skulle försöka plocka ut den ändrade delen bara,
men jag bestämde mig för att det nog skulle blir lite för lösryckt ur
sitt sammanhang, så jag har bara sorterat hela meddelanden. Nackdelen
med detta är att 40% av texten hamnar i kategorin "ändrad", vilket jag
beklagar.

================================================================
================ Nya och ändrade meddelanden ===================
================================================================
#: src/chgrp.c:115
#, possible-c-format
msgid "group of %s changed to %s\n"
msgstr "grupp för %s ändrad till %s\n"

#: src/chgrp.c:117
#, possible-c-format
msgid "group of %s retained as %s\n"
msgstr "grupp för %s oförändrat %s\n"

#: src/chgrp.c:129
msgid "can not change to null group"
msgstr "kan inte byta till namnlös grupp"

#: src/chgrp.c:141
msgid "group number"
msgstr "gruppnummer"

#: src/chgrp.c:188
#, possible-c-format
msgid "you are not a member of group `%s'"
msgstr "du tillhör inte grupp \"%s\""

#: src/chgrp.c:193
#, possible-c-format
msgid "%s: invalid group number"
msgstr "%s: ogiltigt gruppnummer"

#: src/chgrp.c:270
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... GROUP FILE...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... GRUPP FIL...\n"

#: src/chgrp.c:271
msgid ""
"Change the group membership of each FILE to GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes      like verbose but report only when a change is made\n"
" -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced file\n"
"             (available only on systems with lchown system call)\n"
" -f, --silent, --quiet  suppress most error messages\n"
" -v, --verbose      output a diagnostic for every file processed\n"
" -R, --recursive     change files and directories recursively\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ändra grupptillhörighet på varje FIL till GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes      rapportera alla gjorda ändringar\n"
" -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
"             (endast på system med systemanropet lchown)\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelandena\n"
" -v, --verbose      rapportera alla behandlade filer\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/chgrp.c:342 src/chown.c:319
msgid "--no-dereference (-h) is not supported on this system"
msgstr "--no-dereference (-h) stöds inte på detta system"

#: src/chown.c:239
msgid ""
"Change the owner and/or group of each FILE to OWNER and/or GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes     be verbose whenever change occurs\n"
" -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced file\n"
"             (available only on systems with lchown system call)\n"
" -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
" -v, --verbose     explain what is being done\n"
" -R, --recursive    change files and directories recursively\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
"\n"
"Owner is unchanged if missing. Group is unchanged if missing, but changed\n"
"to login group if implied by a period. A colon may replace the period.\n"
msgstr ""
"Ändra ägaren och/eller gruppen på varje FIL till ÄGARE och/eller GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes      rapportera alla gjorda ändringar\n"
" -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
"             (endast på system med systemanropet lchown)\n"
" -f, --silent, --quiet  undertryck de flesta felmeddelandena\n"
" -v, --verbose      berätta vad som görs\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Ägaren är oförändrad om den utelämnas. Gruppen är oförändrad om den\n"
"utelämnas, men ändras till inloggningsgruppen om den underförstås av\n"
"en punkt. Punkten kan ersättas med ett kolon.\n"

#: src/dircolors.c:94
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]\n"

#: src/dircolors.c:95
msgid ""
" -h, --help    display this help and exit\n"
"   --version   output version information and exit\n"
"Determine format of output:\n"
" -a, --ash     assume ash shell\n"
" -b, --bash    assume bash shell\n"
" -c, --csh     assume csh shell\n"
" -s, --sh     assume Bourne shell\n"
" -t, --tcsh    assume tcsh shell\n"
" -z, --zsh     assume zsh shell\n"
msgstr ""
" -h, --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"
"Bestäm utformat:\n"
" -a, --ash     antag ash-skal\n"
" -b, --bash    antag bash-skal\n"
" -c, --csh     antag csh-skal\n"
" -s, --sh     antag Bourne-skal\n"
" -t, --tcsh    antag tcsh-skal\n"
" -z, --zsh     antag zsh-skal\n"

#: src/dircolors.c:134
#, possible-c-format
msgid "Unknown shell `%s'\n"
msgstr "Okänt skal \"%s\"\n"

#: src/dircolors.c:313
#, possible-c-format
msgid "while opening input file `%s'"
msgstr "vid öppnande av filen \"%s\""

#: src/dircolors.c:390
#, possible-c-format
msgid "Unknown keyword %s\n"
msgstr "Okänt nyckelord %s\n"

#: src/dd.c:1043
msgid "truncated record"
msgstr "stympad post"

#: src/dd.c:1043
msgid "truncated records"
msgstr "stympade poster"

#: src/df.c:463
msgid ""
"Show information about the filesystem on which each FILE resides,\n"
"or all filesystems by default.\n"
"\n"
" -a, --all       include filesystems having 0 blocks\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g. 1K 234M 2G)\n"
" -i, --inodes     list inode information instead of block usage\n"
" -k, --kilobytes    use 1024-byte blocks, not 512 despite POSIXLY_CORRECT\n"
" -m, --megabytes    use 1024K-byte blocks, not 512 despite POSIXLY_CORRECT\n"
"   --no-sync     do not invoke sync before getting usage info (default)\n"
"   --sync      invoke sync before getting usage info\n"
" -t, --type=TYPE    limit listing to filesystems of type TYPE\n"
" -x, --exclude-type=TYPE  limit listing to filesystems not of type TYPE\n"
" -v          (ignored)\n"
" -P, --portability   use the POSIX output format\n"
" -T, --print-type   print filesystem type\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Visa information om filsystemet där FIL ligger, eller annars alla\n"
"filsystem.\n"
"\n"
" -a, --all       tag med filsystem som har 0 block\n"
" -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
" -i, --inodes     skriv inodinformation istället för blockinformation\n"
" -k, --kilobytes    använd 1024-oktettblock, inte 512 trots POSIXLY_CORRECT\n"
" -m, --megabytes    använd 1024K-oktettblock, inte 512 trots POSIXLY_CORRECT\n"
"   --no-sync     anropa inte sync före information hämtas (normalfall)\n"
"   --sync      anropa sync före information hämtas\n"
" -t, --type=TYP    begränsa listningen till filsystem av typ TYP\n"
" -x, --exclude-type=TYP  utelämna filsystem av typ TYP\n"
" -v          (ignorerad)\n"
" -P, --portability   använd POSIX-format\n"
" -T, --print-type   skriv ut filsystemtyp\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/df.c:581
msgid ""
"the option for counting 1MB blocks may not be used\n"
"with the portable output format"
msgstr ""
"flaggan för att räkna 1M-oktettblock kan inte kombineras med\n"
"POSIX-formatet"

#: src/du.c:220
msgid ""
"Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.\n"
"\n"
" -a, --all       write counts for all files, not just directories\n"
" -b, --bytes      print size in bytes\n"
" -c, --total      produce a grand total\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g. 1K 234M 2G)\n"
" -k, --kilobytes    use 1024-byte blocks, not 512 despite POSIXLY_CORRECT\n"
" -l, --count-links   count sizes many times if hard linked\n"
" -m, --megabytes    use 1024K-byte blocks, not 512 despite POSIXLY_CORRECT\n"
" -s, --summarize    display only a total for each argument\n"
" -x, --one-file-system skip directories on different filesystems\n"
" -D, --dereference-args dereference PATHs when symbolic link\n"
" -L, --dereference   dereference all symbolic links\n"
" -S, --separate-dirs  do not include size of subdirectories\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Summera diskanvändningen för varje FIL, rekursivt för kataloger.\n"
"\n"
" -a, --all       skriv ut värden för alla filer, inte bara kataloger\n"
" -b, --bytes      skriv storlek i oktetter\n"
" -c, --total      rapportera totalsumman\n"
" -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
" -k, --kilobytes    använd 1024-oktettblock, inte 512, trots POSIXLY_CORRECT\n"
" -l, --count-links   räkna storlek flera gånger för hårda länkar\n"
" -m, --megabytes    använd 1024K-oktettblock, inte 512, trots POSIXLY_CORRECT\n"
" -s, --summarize    visa bara summan för varje argument\n"
" -x, --one-file-system hoppa över kataloger på andra filsystem\n"
" -D, --dereference-args följ SÖKVÄGar när de är symboliska länkar\n"
" -L, --dereference   följa alla symboliska länkar\n"
" -S, --separate-dirs  ta inte med storlek på underkataloger\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/install.c:590
msgid ""
"In first two formats, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to\n"
"DIRECTORY, while setting permission modes and owner/group. In third\n"
"format, make all components of the given DIRECTORY(ies).\n"
"\n"
" -c         (ignored)\n"
" -d, --directory   create [leading] directories, mandatory for 3rd format\n"
" -g, --group=GROUP  set group ownership, instead of process' current group\n"
" -m, --mode=MODE   set permission mode (as in chmod), instead of rw-r--r--\n"
" -o, --owner=OWNER  set ownership (super-user only)\n"
" -s, --strip     strip symbol tables, only for 1st and 2nd formats\n"
" -b, --backup    make backup before removal\n"
" -S, --suffix=SUFFIX override the usual backup suffix\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help     display this help and exit\n"
"   --version    output version information and exit\n"
"\n"
"The backup suffix is ~, unless set with SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. The\n"
"version control may be set with VERSION_CONTROL, values are:\n"
"\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups\n"
msgstr ""
"De första två formaten kopierar KÄLLA till DEST eller flera KÄLL(a/or)\n"
"till KATALOG, samtidigt som rättigheter och ägare/grupp sätts. Det\n"
"tredje formatet skapar KATALOG(er) inklusive eventuella överkataloger.\n"
"\n"
" -c         (ignoreras)\n"
" -d, --directory   skapa katalog(er), inklusive överkataloger\n"
" -g, --group=GROUP  sätt grupptillhörighet, istället för processens grupp\n"
" -m, --mode=MODE   sätt rättigheter (som för chmod), istället för rw-r--r--\n"
" -o, --owner=OWNER  sätt ägare (endast superanvändare)\n"
" -s, --strip     ta bort symboltabeller, endast för format 1 och 2\n"
" -b, --backup    skapa säkerhetskopia före borttagande\n"
" -S, --suffix=SUFFIX ersätt den normala säkerhetskopieändelsen\n"
" -V, --version-control=WORD  ersätt den normala versionshanteringen\n"
"   --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Säkerhetskopieändelsen är ~, om den inte sätts av\n"
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionshanteringen kan styras av\n"
"VERSION_CONTROL, där värdet kan vara:\n"
"\n"
" t, numbered   gör numrerade säkerhetskopior\n"
" nil, existing  numrerade säkerhteskopior om det redan finns sådana,\n"
"          enkla annars\n"
" never, simple  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"

#: src/ln.c:280
msgid ""
"Link SOURCE to DEST (. by default), or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"Makes hard links by default, symbolic links with -s.\n"
"\n"
" -b, --backup         make backups for removed files\n"
" -d, -F, --directory     hard link directories (super-user only)\n"
" -f, --force         remove existing destinations\n"
" -n, --no-dereference     treat destination that is a symlink to a\n"
"                 directory as if it were a normal file\n"
" -i, --interactive      prompt whether to remove destinations\n"
" -s, --symbolic        make symbolic links instead of hard links\n"
" -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"The backup suffix is ~, unless set with SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. The\n"
"version control may be set with VERSION_CONTROL, values are:\n"
"\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups\n"
msgstr ""
"Länka KÄLLA till DEST (. om inget anges), eller flera KÄLL(a/or) till\n"
"KATALOG. Gör hårda länkar om inte symboliska länkar anges med -s.\n"
"\n"
" -b, --backup         gör säkerhetskopior av borttagna filer\n"
" -d, -F, --directory     länka kataloger hårt (endast superanvändare)\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationer\n"
" -n, --no-dereference     behandla destination som är symbolisk\n"
"                 länk till en katalog som om det vore\n"
"                 en vanlig fil\n"
" -i, --interactive      fråga om destinationer skall tas bort\n"
" -s, --symbolic        gör symbolska länkar istället för hårda\n"
" -v, --verbose        skriv namnet på varje fil före länkning\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den normala säkerhetskopieändelsen\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den normala versionshanteringen\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Säkerhetskopieändelsen är ~, om den inte sätts av\n"
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionshanteringen kan styras av\n"
"VERSION_CONTROL, där värdet kan vara:\n"
"\n"
" t, numbered   gör numrerade säkerhetskopior\n"
" nil, existing  numrerade säkerhteskopior om det redan finns sådana,\n"
"          enkla annars\n"
" never, simple  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"

#: src/ls.c:816
#, possible-c-format
msgid "ignoring invalid width in enironment variable COLUMNS: %s"
msgstr "ignorerar felaktig vidd i miljövariabeln COLUMNS: %s"

#: src/ls.c:1060
msgid "colorization criterion"
msgstr "färgläggningskriterium"

#: src/ls.c:1385
#, possible-c-format
msgid "unrecognized prefix: %s"
msgstr "okänt prefix: %s"

# Är "obegripligt" en bra översättning av "unparsable"?
#: src/ls.c:1407
#, fuzzy
msgid "unparsable value for LS_COLORS environment variable"
msgstr "obegripligt värde på LS_COLORS-miljövariabeln"

#: src/ls.c:2679
msgid ""
"List information about the FILEs (the current directory by default).\n"
"Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor --sort.\n"
"\n"
" -A, --almost-all      do not list implied . and ..\n"
" -a, --all         do not hide entries starting with .\n"
" -B, --ignore-backups    do not list implied entries ending with ~\n"
" -b, --escape        print octal escapes for nongraphic characters\n"
" -C             list entries by columns\n"
" -c             sort by change time; with -l: show ctime\n"
"   --color[=WORD]     colorize entries according to WORD\n"
"               yes, no, or tty (if output is terminal)\n"
" -D, --dired        generate output well suited to Emacs' dired mode\n"
" -d, --directory      list directory entries instead of contents\n"
" -F, --classify       append a character for typing each entry\n"
" -f             do not sort, enable -aU, disable -lst\n"
"   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
"   --full-time      list both full date and full time\n"
msgstr ""
"Lista information om FILerna (aktuell katalog om inget anges).\n"
"Sortera posterna alfabetiskt om ingen av -cftuSUX eller --sort.\n"
"\n"
" -A, --almost-all      lista inte underförstådda . och ..\n"
" -a, --all         göm inte poster som inleds med .\n"
" -B, --ignore-backups    lista inte underförstådda poster som slutar på ~\n"
" -b, --escape        skriv oktala koder för ickegrafiska tecken\n"
" -C             lista poster kolumnvis\n"
" -c             sortera efter ändringstid; med -l:\n"
"                visa ändringstid\n"
" -D, --dired        anpassa utdata för Emacs' dired-funktion\n"
" -d, --directory      lista kataloger istället för deras innehåll\n"
" -F, --classify       lägg till ett tecken som anger typen på varje post\n"
" -f             sortera inte, slå på -aU, slå av -lst\n"
"   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
"   --full-time      lista fullständig tid och datum\n"

#: src/ls.c:2699
msgid ""
" -G, --no-group       inhibit display of group information\n"
" -g             (ignored)\n"
" -I, --ignore=PATTERN    do not list implied entries matching shell PATTERN\n"
" -i, --inode        print index number of each file\n"
" -k, --kilobytes      use 1024 blocks, not 512 despite POSIXLY_CORRECT\n"
" -L, --dereference     list entries pointed to by symbolic links\n"
" -l             use a long listing format\n"
" -m             fill width with a comma separated list of entries\n"
" -N, --literal       print raw entry names (don't treat e.g. control\n"
"                characters specially)\n"
" -n, --numeric-uid-gid   list numeric UIDs and GIDs instead of names\n"
" -o             use long listing format without group info\n"
" -p             append a character for typing each entry\n"
" -Q, --quote-name      enclose entry names in double quotes\n"
" -q, --hide-control-chars  print ? instead of non graphic characters\n"
" -R, --recursive      list subdirectories recursively\n"
" -r, --reverse       reverse order while sorting\n"
" -S             sort by file size\n"
msgstr ""
" -G, --no-group       visa inte gruppinformation\n"
" -g             (ignorerad)\n"
" -I, --ignore=MÖNSTER    visa inte underförstådda poster som matchar skal-MÖNSTER\n"
" -i, --inode        fisa indexnumret för varje fil\n"
" -k, --kilobytes      använd 1024 block, inte 512, trots POSIXLY_CORRECT\n"
" -L, --dereference     visa poster som utpekas av symoliska länkar\n"
" -l             använd långt listningsformat\n"
" -m             full bredd med kommaseparerade poster\n"
" -N, --literal       skriv ut alla tecken (inklusive kontrolltecken)\n"
" -n, --numeric-uid-gid   lista numeriska UID och GID istället för namn\n"
" -o             använd långt listningsformat utan gruppinformation\n"
" -p             lägg till ett tecken som anger typen på varje post\n"
" -Q, --quote-name      omge postnamnen med citationstecken\n"
" -q, --hide-control-chars  skriv ? istället för ickegrafiska tecken\n"
" -R, --recursive      skriv underkataloger rekursivt\n"
" -r, --reverse       sortera baklänges\n"
" -S             sortera efter filstorlek\n"

#: src/ls.c:2719
msgid ""
" -s, --size         print block size of each file\n"
"   --sort=WORD      ctime -c, extension -X, none -U, size -S,\n"
"                status -c, time -t\n"
"   --time=WORD      atime -u, access -u, use -u\n"
" -T, --tabsize=COLS     assume tab stops at each COLS instead of 8\n"
" -t             sort by modification time; with -l: show mtime\n"
" -U             do not sort; list entries in directory order\n"
" -u             sort by last access time; with -l: show atime\n"
" -w, --width=COLS      assume screen width instead of current value\n"
" -x             list entries by lines instead of by columns\n"
" -X             sort alphabetically by entry extension\n"
" -1             list one file per line\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
msgstr ""
" -s, --size         skriv storleken i block för varje fil\n"
"   --sort=ORD       ctime -c, extension -X, none -U, size -S,\n"
"                status -c, time -t\n"
"   --time=ORD       atime -u, access -u, use -u\n"
" -T, --tabsize=KOL     antag tabulatorsteg varje KOL istället för 8\n"
" -t             sortera efter modifieringstid;\n"
"                med -l: visa modifieringstid\n"
" -U             sortera inte; lista poster i katalogordning\n"
" -u             sortera enligt åtkomsttid; med -l: visa åtkomsttid\n"
" -w, --width=KOL      anta angivenskärmvidd istället för aktuellt värde\n"
" -x             lista poster radvis istället för kolumnvis\n"
" -X             sortera alfabetiskt efter ändelser\n"
" -1             lista en fil per rad\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/rm.c:532
msgid ""
"Remove (unlink) the FILE(s).\n"
"\n"
" -d, --directory    unlink directory, even if non-empty (super-user only)\n"
" -f, --force      ignore nonexistent files, never prompt\n"
" -i, --interactive   prompt before any removal\n"
" -v, --verbose     explain what is being done\n"
" -r, -R, --recursive  remove the contents of directories recursively\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ta bort (unlink) FIL(er).\n"
"\n"
" -d, --directory    ta bort katalog, även om den inte är tom\n"
"             (endast superanvändare)\n"
" -f, --force      ignorera filer som inte finns, fråga aldrig\n"
" -i, --interactive   fråga före varje borttagning\n"
" -v, --verbose     förklara vad som görs\n"
" -r, -R, --recursive  ta bort innehåll i kataloger rekursivt\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

================================================================
========= Oförändrade meddelanden sedan förra versionen ========
================================================================
# Swedish messages for fileutils.
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>, 1996.
# $Revision: 1.10 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fileutils 3.12k\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996/05/26 20:07:03 $\n"
"POT-Creation-Date: 1996-05-24 15:47-0500\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/chgrp.c:236 src/chmod.c:178 src/chmod.c:323 src/chown.c:200
#: src/cp.c:649 src/cp.c:1154 src/du.c:574 src/install.c:268 src/ln.c:220
#: src/mkdir.c:143 src/mkfifo.c:127 src/mknod.c:130 src/mv.c:285
#: src/mvdir.c:160
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "virtuella minnet slut"

#: src/chgrp.c:266 src/chmod.c:208 src/chown.c:230 src/cp-aux.c:35
#: src/dd.c:1084 src/df.c:458 src/dircolors.c:90 src/du.c:215
#: src/install.c:580 src/ln.c:271 src/ls.c:2674 src/mkdir.c:66 src/mkfifo.c:56
#: src/mknod.c:61 src/mv.c:374 src/mvdir.c:77 src/rm.c:527 src/rmdir.c:82
#: src/sync.c:35 src/touch.c:244
#, possible-c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/chgrp.c:335 src/chmod.c:314 src/chown.c:312 src/install.c:258
#: src/mkdir.c:131 src/mkfifo.c:116 src/mknod.c:138 src/rm.c:173
#: src/rmdir.c:135
msgid "too few arguments"
msgstr "för få argument"

#: src/chmod.c:89
#, possible-c-format
msgid "mode of %s changed to %04o (%s)\n"
msgstr "rättigheterna på %s ändrade till %04o (%s)\n"

#: src/chmod.c:92
#, possible-c-format
msgid "mode of %s retained as %04o (%s)\n"
msgstr "rättigheterna på %s är oförändrat %04o (%s)\n"

#: src/chmod.c:212
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... OCTAL_MODE FILE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... RÄTTIGHET[,RÄTTIGHET]... FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... OKTAL_RÄTTIGHET FIL...\n"

#: src/chmod.c:217
msgid ""
"\n"
" -c, --changes      like verbose but report only when a change is made\n"
" -f, --silent, --quiet  suppress most error messages\n"
" -v, --verbose      output a diagnostic for every file processed\n"
" -R, --recursive     change files and directories recursively\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"Each MODE is one or more of the letters ugoa, one of the symbols +-= and\n"
"one or more of the letters rwxXstugo.\n"
msgstr ""
"\n"
" -c, --changes      rapportera alla gjorda ändringar\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelandena\n"
" -v, --verbose      rapportera alla behandlade filer\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Varje RÄTTIGHET är en eller flera av bokstäverna ugoa, en av symbolerna +-=, och en eller flera av bokstäverna rwxXstugo.\n"

#: src/chmod.c:279 src/chmod.c:321 src/mkfifo.c:125 src/mknod.c:128
msgid "invalid mode"
msgstr "felaktig rättighet"

#: src/chown.c:117
#, possible-c-format
msgid "owner of %s changed to "
msgstr "%ss ägare ändrad till"

#: src/chown.c:119
#, possible-c-format
msgid "owner of %s retained as "
msgstr "%ss ägare är oförändrat"

#: src/chown.c:234
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... OWNER[.[GROUP]] FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... .[GROUP] FILE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... ÄGARE[.[GRUPP]] FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... .[GRUPP] FIL...\n"

#: src/cp-aux.c:39 src/mv.c:378
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... SOURCE DEST\n"
" or: %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... KÄLLA DEST\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG\n"

#: src/cp-aux.c:44
msgid ""
"Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"\n"
" -a, --archive        same as -dpR\n"
" -b, --backup         make backup before removal\n"
" -d, --no-dereference     preserve links\n"
" -f, --force         remove existing destinations, never prompt\n"
" -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
" -l, --link          link files instead of copying\n"
" -p, --preserve        preserve file attributes if possible\n"
" -r              copy recursively, non-directories as files\n"
"   --sparse=WHEN      control creation of sparse files\n"
" -s, --symbolic-link     make symbolic links instead of copying\n"
" -u, --update         copy only older or brand new files\n"
" -v, --verbose        explain what is being done\n"
" -x, --one-file-system    stay on this file system\n"
" -P, --parents        append source path to DIRECTORY\n"
" -R, --recursive       copy directories recursively\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"By default, sparse SOURCE files are detected by a crude heuristic and the\n"
"corresponding DEST file is made sparse as well. That is the behavior\n"
"selected by --sparse=auto. Specify --sparse=always to create a sparse DEST\n"
"file whenever the SOURCE file contains a long enough sequence of zero bytes.\n"
"Use --sparse=never to inhibit creation of sparse files.\n"
"\n"
"The backup suffix is ~, unless set with SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. The\n"
"version control may be set with VERSION_CONTROL, values are:\n"
"\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups \n"
msgstr ""
"Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR till KATALOG.\n"
"\n"
" -a, --archive        samma som -dpR\n"
" -b, --backup         gör en säkerhetskopia före borttagande\n"
" -d, --no-dereference     bevara länkar\n"
" -f, --force         ta bort existerande destination, fråga aldrig\n"
" -i, --interactive      fråga före något skrivs över\n"
" -l, --link          länka filer istället för att kopiera\n"
" -p, --preserve        bevara filattribut om möjligt\n"
" -r              kopiera rekursivt, ickekataloger som filer\n"
"   --sparse=WHEN      styr skapande av glesa filer\n"
" -s, --symbolic-link     gör symboliska länkar istället för att kopiera\n"
" -u, --update         kopiera bara äldre eller helt nya filer\n"
" -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
" -x, --one-file-system    stanna inom detta filsystem\n"
" -P, --parents        lägg till källsökvägen till KATALOG\n"
" -R, --recursive       kopiera kataloger rekursivt\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den normala säkerhetskopieändelsen\n"
" -V, --version-control=WORD  ersätt den normala versionshanteringen\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Normalt upptäcks en gles KÄLLA med en enkel heurestik och den\n"
"motsvarande DEST görs likaledes gles. Det beteendet väljs av\n"
"--sparse=auto. Ange --sparse=always för att alltid göra DEST gles när\n"
"KÄLLA innehåller tillräckligt långa sekvenser av nolloktetter. Ange\n"
"--sparse=never för att hindra skapandet av glesa filer.\n"
"\n"
"Säkerhetskopieändelsen är ~, om den inte sätts av\n"
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionshanteringen kan styras av\n"
"VERSION_CONTROL, där värdet kan vara:\n"
"\n"
" t, numbered   gör numrerade säkerhetskopior\n"
" nil, existing  numrerade säkerhetskopior om det redan finns sådana,\n"
"         enkla annars\n"
" never, simple  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"

#: src/cp.c:245
msgid "sparse type"
msgstr "gles typ"

#: src/cp.c:303 src/ln.c:360
msgid "symbolic links are not supported on this system"
msgstr "symboliska länkar stöds inte på detta system"

#: src/cp.c:342
msgid "cannot make both hard and symbolic links"
msgstr "kan inte göra både hårda och symboliska länkar"

#: src/cp.c:401 src/mv.c:475
msgid "missing file arguments"
msgstr "utelämnade filargument"

#: src/cp.c:403 src/ln.c:389 src/mv.c:476
msgid "missing file argument"
msgstr "utelämnat filargument"

#: src/cp.c:501
msgid "when preserving paths, last argument must be a directory"
msgstr "när sökvägen skall bevaras måste sista argumentet vara en katalog"

#: src/cp.c:534
msgid "when copying multiple files, last argument must be a directory"
msgstr "vid kopiering av flera filer måste sista argumentet vara en katalog"

#: src/cp.c:584
#, possible-c-format
msgid "%s: omitting directory"
msgstr "%s: katalog utelämnad"

#: src/cp.c:609 src/install.c:382 src/ln.c:171 src/mv.c:251
#, possible-c-format
msgid "`%s' and `%s' are the same file"
msgstr "\"%s\" och \"%s\" är samma fil"

#: src/cp.c:619
#, possible-c-format
msgid "%s: cannot overwrite directory with non-directory"
msgstr "%s: kan inte ersätta en katalog med en annan slags fil"

#: src/cp.c:634
#, possible-c-format
msgid "%s: overwrite `%s', overriding mode %04o? "
msgstr "%s: ersätt \"%s\", åsidosätt rättigheterna %04o? "

#: src/cp.c:638
#, possible-c-format
msgid "%s: overwrite `%s'? "
msgstr "%s: ersätt \"%s\"? "

#: src/cp.c:658
#, possible-c-format
msgid "backing up `%s' would destroy source; `%s' not copied"
msgstr "säkerhetskopiering av \"%s\" skulle förstöra källa; \"%s\" inte kopierad"

#: src/cp.c:670 src/ln.c:228 src/mv.c:293
#, possible-c-format
msgid "cannot backup `%s'"
msgstr "kan inte säkerhetskopiera \"%s\""

#: src/cp.c:698
#, possible-c-format
msgid "cannot remove old link to `%s'"
msgstr "kan inte ta bort gammal länk till \"%s\""

#: src/cp.c:738
#, possible-c-format
msgid "%s: cannot copy cyclic symbolic link"
msgstr "%s: kan inte kopiera en cyklisk symbolisk länk"

#: src/cp.c:756
#, possible-c-format
msgid "cannot create directory `%s'"
msgstr "kan inte skapa katalog \"%s\""

#: src/cp.c:793
#, possible-c-format
msgid "%s: can only make relative symbolic links in current directory"
msgstr "%s: kan bara skapa relativa symboliska länkar i aktuell katalog"

#: src/cp.c:802
#, possible-c-format
msgid "cannot create link `%s'"
msgstr "kan inte skapa länk \"%s\""

#: src/cp.c:823
#, possible-c-format
msgid "cannot create fifo `%s'"
msgstr "kan inte skapa fifo \"%s\""

#: src/cp.c:837
#, possible-c-format
msgid "cannot create special file `%s'"
msgstr "kan inte skapa specialfil \"%s\""

#: src/cp.c:852
#, possible-c-format
msgid "cannot read symbolic link `%s'"
msgstr "kan inte läsa symbolisk länk \"%s\""

#: src/cp.c:859
#, possible-c-format
msgid "cannot create symbolic link `%s'"
msgstr "kan inte skapa symolisk länk \"%s\""

#: src/cp.c:867
#, possible-c-format
msgid "%s: unknown file type"
msgstr "%s: okänd filtyp"

#: src/cp.c:925 src/ln.c:262 src/mv.c:338
#, possible-c-format
msgid "cannot un-backup `%s'"
msgstr "kan inte ta bort säkerhetskopia \"%s\""

#: src/cp.c:1002 src/mkdir.c:156
#, possible-c-format
msgid "cannot make directory `%s'"
msgstr "kan inte skapa katalog \"%s\""

#: src/cp.c:1013 src/cp.c:1034
#, possible-c-format
msgid "`%s' exists but is not a directory"
msgstr "\"%s\" finns men är ingen katalog"

#: src/cp.c:1217
#, possible-c-format
msgid "cannot create regular file `%s'"
msgstr "kan inte skapa normal fil \"%s\""

#: src/dd.c:358 src/dd.c:362
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: src/dd.c:361
#, possible-c-format
msgid "%s is closed"
msgstr "%s är stängd"

#: src/dd.c:363 src/dd.c:383
msgid "standard output"
msgstr "standard ut"

#: src/dd.c:832
#, possible-c-format
msgid "unrecognized option `%s'"
msgstr "okänd flagga \"%s\""

#: src/dd.c:847
#, possible-c-format
msgid "invalid number `%s'"
msgstr "ogiltigt tal \"%s\""

#: src/dd.c:871
#, possible-c-format
msgid "unrecognized option `%s=%s'"
msgstr "okänd flagga \"%s=%s\""

#: src/dd.c:957
#, possible-c-format
msgid "%s: invalid conversion"
msgstr "%s: otillåten konvertering"

#: src/dd.c:977
msgid "only one conv in {ascii,ebcdic,ibm}, {lcase,ucase}, {block,unblock}, {unblock,sync}"
msgstr "endast en konvertering av {ascii,ebcdic,ibm}, {lcase,ucase}, {block,unblock}, {unblock,sync}"

#: src/dd.c:1039
#, possible-c-format
msgid "%u+%u records in\n"
msgstr "%u+%u poster in\n"

#: src/dd.c:1040
#, possible-c-format
msgid "%u+%u records out\n"
msgstr "%u+%u poster ut\n"

#~ #: src/dd.c:1042
#~ #, possible-c-format
#~ msgid "%u %s\n"
#~ msgstr ""

#: src/dd.c:1088
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]...\n"

#: src/dd.c:1089
msgid ""
"Copy a file, converting and formatting according to the options.\n"
"\n"
" bs=BYTES    force ibs=BYTES and obs=BYTES\n"
" cbs=BYTES    convert BYTES bytes at a time\n"
" conv=KEYWORDS  convert the file as per the comma separated keyword list\n"
" count=BLOCKS  copy only BLOCKS input blocks\n"
" ibs=BYTES    read BYTES bytes at a time\n"
" if=FILE     read from FILE instead of stdin\n"
" obs=BYTES    write BYTES bytes at a time\n"
" of=FILE     write to FILE instead of stdout, don't truncate file\n"
" seek=BLOCKS   skip BLOCKS obs-sized blocks at start of output\n"
" skip=BLOCKS   skip BLOCKS ibs-sized blocks at start of input\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
"\n"
"BYTES may be suffixed: by xM for multiplication by M, by c for x1,\n"
"by w for x2, by b for x512, by k for x1024. Each KEYWORD may be:\n"
"\n"
" ascii   from EBCDIC to ASCII\n"
" ebcdic  from ASCII to EBCDIC\n"
" ibm    from ASCII to alternated EBCDIC\n"
" block   pad newline-terminated records with spaces to cbs-size \n"
" unblock  replace trailing spaces in cbs-size records with newline\n"
" lcase   change upper case to lower case\n"
" ucase   change lower case to upper case\n"
" swab   swap every pair of input bytes\n"
" noerror  continue after read errors\n"
" sync   pad every input block with NULs to ibs-size\n"
msgstr ""
"Kopiera en fil med konvertering och formattering enligt flaggorna.\n"
"\n"
" bs=OKTETTER   framtvinga ibs=OKTETTER och obs=OKTETTER\n"
" cbs=OKTETTER  konvertera OKTETTER oktetter åt gången\n"
" conv=NYCKELORD konvertera filen i enlighet med kommaseparerade nyckelord\n"
" count=BLOCK   kopiera bara BLOCK inblock\n"
" ibs=OKTETTER  läs OKTETTER oktetter åt gången\n"
" if=FIL     läs från FIL istället för standard in\n"
" obs=OKTETTER  skriv OKTETTER oktetter åt gången\n"
" of=FIL     skriv FIL istället för standard ut, stympa inte filen\n"
" seek=BLOCK   hoppa över BLOCK obs-stora block från början av utfil\n"
" skip=BLOCK   hoppa över BLOCK ibs-stora block från början av infil\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"OKTETTER kan ha suffix: xM för multiplikation med M, c för x1, w för x2,\n"
"b för x512, k för x1024. NYCKELORD är:\n"
"\n"
" ascii   från EBCDIC till ASCII\n"
" ebcdic  från ASCII till EBCDIC\n"
" ibm    från ASCII till en annan EBCDIC\n"
" block   fyll ut nyradsavslutade poster med blanktecken till cbs-storlek\n"
" unblock  ersätt avslutande blanktecken med nyrad i cbs-stora poster\n"
" lcase   ändra versaler till gemena\n"
" ucase   ändra gemena till versaler\n"
" swab   byt plats på varje par ov oktetter i indata\n"
" noerror  fortsätt efter läsfel\n"
" sync   fyll ut varje indatablock med nulltecken till ibs-storlek\n"

#: src/df.c:400
#, possible-c-format
msgid "cannot find mount point for %s"
msgstr "kan inte hitta monteringspunkten för %s"

#: src/df.c:462 src/du.c:219 src/ls.c:2678
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/df.c:586
msgid ""
"the option for printing with adaptive units may not be used\n"
"with the portable output format"
msgstr ""
"flaggan för att visa i lämplig enhet kan inte kombineras med\n"
"POSIX-formatet"

#: src/df.c:601
#, possible-c-format
msgid "file system type `%s' both selected and excluded"
msgstr "filsystemtypen \"%s\" är både vald och exkluderad"

#: src/df.c:641
msgid "cannot read table of mounted filesystems"
msgstr "kan inte läsa tabellen över monterade filsystem"

#: src/du.c:345
msgid "cannot both summarize and show all entries"
msgstr "kan inte samtidigt bara visa summan och alla storlekar"

#: src/du.c:429
msgid "current directory"
msgstr "aktuell katalog"

#: src/du.c:464 src/mvdir.c:107
msgid "starting directory"
msgstr "startkatalog"

#: src/du.c:479
#, possible-c-format
msgid "%ld\ttotal\n"
msgstr "%ld\ttotalt\n"

#: src/du.c:549
#, possible-c-format
msgid "cannot change to directory %s"
msgstr "kan inte byta katalog till %s"

#: src/du.c:568 src/du.c:600
#, possible-c-format
msgid "cannot change to `..' from directory %s"
msgstr "kan inte byta till \"..\" från katalog %s"

#: src/install.c:251
msgid "the strip option may not be used when installing a directory"
msgstr "flaggan \"strip\" kan inte användas när en katalog installeras"

#: src/install.c:266 src/mkdir.c:141
#, possible-c-format
msgid "invalid mode `%s'"
msgstr "ogiltig rättighet \"%s\""

#: src/install.c:369 src/install.c:376
#, possible-c-format
msgid "`%s' is not a regular file"
msgstr "\"%s\" är inte en normal fil"

#: src/install.c:517
msgid "cannot fork"
msgstr "kan inte grena"

#: src/install.c:521
msgid "cannot run strip"
msgstr "kan inte köra strip"

#: src/install.c:547
#, possible-c-format
msgid "invalid user `%s'"
msgstr "felaktig användare \"%s\""

#: src/install.c:565
#, possible-c-format
msgid "invalid group `%s'"
msgstr "felaktig grupp \"%s\""

#: src/install.c:584
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... SOURCE DEST      (1st format)\n"
" or: %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY  (2nd format)\n"
" or: %s -d [OPTION]... DIRECTORY...    (3nd format)\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... KÄLLA DEST     (format 1)\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG  (format 2)\n"
"  eller: %s -d [FLAGGA]... KATALOG...    (format 3)\n"

#: src/ln.c:148
#, possible-c-format
msgid "%s: hard link not allowed for directory"
msgstr "%s: hårda länkar är inte tillåtna för kataloger"

#: src/ln.c:201 src/mv.c:257
#, possible-c-format
msgid "%s: cannot overwrite directory"
msgstr "%s: kan inte ersätta katalog"

#: src/ln.c:206 src/mv.c:276
#, possible-c-format
msgid "%s: replace `%s'? "
msgstr "%s: ersätt \"%s\"? "

#: src/ln.c:212
#, possible-c-format
msgid "%s: File exists"
msgstr "%s: filen finns"

#: src/ln.c:237 src/mv.c:147 src/mv.c:328
#, possible-c-format
msgid "cannot remove `%s'"
msgstr "kan inte ta bort \"%s\""

#: src/ln.c:248
#, possible-c-format
msgid "create %slink %s to %s\n"
msgstr "skapa %slänk %s till %s\n"

#: src/ln.c:256
#, possible-c-format
msgid "cannot %slink `%s' to `%s'"
msgstr "kan inte skapa %slänk \"%s\" till \"%s\""

#: src/ln.c:275
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... SOURCE [DEST]\n"
" or: %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... KÄLLA [DEST]\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG\n"

#: src/ln.c:436
msgid "when making multiple links, last argument must be a directory"
msgstr "för att göra flera länkar måste sista argumentet vara en katalog"

#: src/ls.c:843
#, possible-c-format
msgid "ignoring invalid tab size in enironment variable TABSIZE: %s"
msgstr "ignorerar felaktigt tabulatorsteg i miljövariabeln TABSIZE: %s"

#: src/ls.c:945
#, possible-c-format
msgid "invalid line width: %s"
msgstr "felaktig radlängd: %s"

#: src/ls.c:1008
#, possible-c-format
msgid "invalid tab size: %s"
msgstr "felaktigt tabulatorsteg: %s"

#: src/ls.c:1028
msgid "sort type"
msgstr "sorteringstyp"

#: src/ls.c:1038
msgid "time type"
msgstr "tidtyp"

#: src/ls.c:1048
msgid "format type"
msgstr "formattyp"

#: src/mkdir.c:70
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] DIRECTORY...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] KATALOG...\n"

#: src/mkdir.c:71
msgid ""
"Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.\n"
"\n"
" -p, --parents   no error if existing, make parent directories as needed\n"
" -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not rwxrwxrwx - umask\n"
"   --verbose   print a message for each created directory\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version   output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skapa KATALOG(er), om de inte redan finns.\n"
"\n"
" -p, --parents   inget file om den finns, gör föräldrakataloger efter behov\n"
" -m, --mode=MODE  sätt rättigheter (enligt chmod), inte rwxrwxrwx - umask\n"
"   --verbose   skriv meddelande för varje skapad katalog\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"

#. --verbose
#: src/mkdir.c:113
#, possible-c-format
msgid "created directory `%s'"
msgstr "skapade katalog \"%s\""

#: src/mkfifo.c:60
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] NAME...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] NAMN...\n"

#: src/mkfifo.c:61
msgid ""
"Create named pipes (FIFOs) with the given NAMEs.\n"
"\n"
" -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not 0666 - umask\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version   output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skapa namngivna rör (FIFOn) med det givna NAMNet.\n"
"\n"
" -m, --mode=MODE  sätt rättigheter (enligt chmod), inte 0666 - umask\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"

#. `pipe'
#: src/mkfifo.c:89 src/mknod.c:211
msgid "fifo files not supported"
msgstr "fifo-filer stöds inte"

#: src/mkfifo.c:135
#, possible-c-format
msgid "cannot make fifo `%s'"
msgstr "kan inte skapa fifo \"%s\""

#: src/mknod.c:65
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... NAME TYPE [MAJOR MINOR]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... NAMN TYP [ÖVRE LÄGRE]\n"

#: src/mknod.c:66
msgid ""
"Create the special file NAME of the given TYPE.\n"
"\n"
" -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not 0666 - umask\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version   output version information and exit\n"
"\n"
"MAJOR MINOR are forbidden for TYPE p, mandatory otherwise. TYPE may be:\n"
"\n"
" b   create a block (buffered) special file\n"
" c, u  create a character (unbuffered) special file  \n"
" p   create a FIFO\n"
msgstr ""
"Skapa specialfilen NAMN av angiven TYP.\n"
"\n"
" -m, --mode=MODE  sätt rättigheter (enligt chmod), inte 0666 - umask\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"ÖVRE UNDRE är inte tillåtna för TYP p, obligatoriska annars. TYP kan vara:\n"
"\n"
" b   skapa en (buffrad) blockspecialfil\n"
" c, u  skapa en (obuffrad) teckenspecialfil\n"
" p   skapa en FIFO\n"

#: src/mknod.c:140
msgid "too many arguments"
msgstr "för många argument"

#: src/mknod.c:142
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "fel antal argument"

#. `block' or `buffered'
#: src/mknod.c:154
msgid "block special files not supported"
msgstr "blockspecialfiler stöds inte"

#: src/mknod.c:158
msgid ""
"when creating block special files, major and minor device\n"
"numbers must be specified"
msgstr "när blockspecialfiler skapas, måste övre och undre enhetsnumer anges"

#: src/mknod.c:166 src/mknod.c:195
#, possible-c-format
msgid "invalid major device number `%s'"
msgstr "ogiltigt övre enhetsnummer \"%s\""

#: src/mknod.c:170 src/mknod.c:199
#, possible-c-format
msgid "invalid minor device number `%s'"
msgstr "ogiltigt undre enhetsnummer \"%s\""

#. `character'
#. `unbuffered'
#: src/mknod.c:183
msgid "character special files not supported"
msgstr "teckenspecialfiler stöds inte"

#: src/mknod.c:187
msgid ""
"when creating character special files, major and minor device\n"
"numbers must be specified"
msgstr "när teckenspecialfiler skapas, måste övre och undre enhetsnumer anges"

#: src/mknod.c:215
msgid "major and minor device numbers may not be specified for fifo files"
msgstr "övre och undre enhetsnummer skall inte anges för fifo-filer"

#: src/mv.c:140
#, possible-c-format
msgid "cannot move `%s' across filesystems: Not a regular file"
msgstr "kan inte flytta \"%s\" över filsystem: inte en normal fil"

#: src/mv.c:268
#, possible-c-format
msgid "%s: replace `%s', overriding mode %04o? "
msgstr "%s: ersätt \"%s\", åsidosätt rättigheterna %04o? "

#: src/mv.c:317
#, possible-c-format
msgid "cannot move `%s' to `%s'"
msgstr "kan inte flytta \"%s\" till \"%s\""

#: src/mv.c:383
msgid ""
"Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"\n"
" -b, --backup         make backup before removal\n"
" -f, --force         remove existing destinations, never prompt\n"
" -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
" -u, --update         move only older or brand new files\n"
" -v, --verbose        explain what is being done\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"The backup suffix is ~, unless set with SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. The\n"
"version control may be set with VERSION_CONTROL, values are:\n"
"\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups \n"
msgstr ""
"Flytta KÄLLA till DEST, eller flytta KÄLL(a/or) till KATALOG.\n"
"\n"
" -b, --backup         gör säkerhetskopior före borttagning\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationer utan att fråga\n"
" -i, --interactive      fråga före överskrivning\n"
" -u, --update         flytta bara äldre eller helt nya filer\n"
" -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den normala säkerhetskopieändelsen\n"
" -V, --version-control=WORD  ersätt den normala versionshanteringen\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Säkerhetskopieändelsen är ~, om den inte sätts av\n"
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionshanteringen kan styras av\n"
"VERSION_CONTROL, där värdet kan vara:\n"
"\n"
" t, numbered   gör numrerade säkerhetskopior\n"
" nil, existing  numrerade säkerhteskopior om det redan finns sådana,\n"
"          enkla annars\n"
" never, simple  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"

#~ #: src/mv.c:474
#~ #, possible-c-format
#~ msgid "%s"
#~ msgstr ""

#: src/mv.c:487
msgid "when moving multiple files, last argument must be a directory"
msgstr "när flera filer flyttas måste sista argumentet vara en katalog"

#: src/mvdir.c:81
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... EXISTING_DIR NEW_DIR\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... EXISTERANDE_KAT NY_KAT\n"

#: src/mvdir.c:82
msgid ""
"Rename EXISTING_DIR to NEW_DIR.\n"
"\n"
"  --help   display this help and exit\n"
"  --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Flytta EXISTERANDE_KAT till NY_KAT.\n"
"\n"
"  --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"  --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/mvdir.c:105
msgid "cannot get current directory"
msgstr "kan inte hitta aktuell katalog"

#: src/mvdir.c:165
msgid "cannot rename `.' or `..'"
msgstr "kan inte flytta \".\" eller \"..\""

#: src/mvdir.c:175
#, possible-c-format
msgid "`%s' is not a directory"
msgstr "\"%s\" är inte en katalog"

#: src/mvdir.c:177 src/mvdir.c:179
#, possible-c-format
msgid "cannot write to `%s'"
msgstr "kan inte skriva i \"%s\""

#: src/mvdir.c:198
#, possible-c-format
msgid "`%s' is an ancestor of `%s'"
msgstr "\"%s\" är en förfader till \"%s\""

#: src/mvdir.c:213 src/mvdir.c:234
#, possible-c-format
msgid "cannot link `%s' to `%s'"
msgstr "kan inte länka \"%s\" till \"%s\""

#: src/mvdir.c:215 src/mvdir.c:232
#, possible-c-format
msgid "cannot unlink `%s'"
msgstr "kan inte ta bort \"%s\""

#: src/rm.c:213
msgid "cannot remove `.' or `..'"
msgstr "kan inte ta bort \".\" eller \"..\""

#: src/rm.c:250
#, possible-c-format
msgid "%s: remove %s`%s', overriding mode %04o? "
msgstr "%s: ta bort %s\"%s\", åsidosätt rättigheter %04o? "

#: src/rm.c:252 src/rm.c:261
msgid "directory "
msgstr "katalog "

#: src/rm.c:260
#, possible-c-format
msgid "%s: remove %s`%s'? "
msgstr "%s: ta bort %s\"%s\"? "

#: src/rm.c:290
#, possible-c-format
msgid "%s: is a directory"
msgstr "%s: är en katalog"

#: src/rm.c:298
#, possible-c-format
msgid "%s: descend directory `%s', overriding mode %04o? "
msgstr "%s: gå ner i katalog \"%s\", åsidosätt rättigheter %04o? "

#: src/rm.c:306
#, possible-c-format
msgid "%s: descend directory `%s'? "
msgstr "%s: gå ner i katalog \"%s\"? "

#: src/rm.c:320
#, possible-c-format
msgid "%s: remove directory `%s' (might be nonempty)? "
msgstr "%s: ta bort katalog \"%s\" (kan ha innehåll)? "

#: src/rm.c:323
#, possible-c-format
msgid "%s: remove directory `%s'? "
msgstr "%s: flytta katalog \"%s\"? "

#: src/rm.c:498
#, possible-c-format
msgid ""
"%s: WARNING: Circular directory structure.\n"
"This almost certainly means that you have a corrupted file system.\n"
"NOTIFY YOUR SYSTEM MANAGER.\n"
"Cycle detected:\n"
"%s\n"
"is the same file as\n"
msgstr ""
"%s: VARNING: Cirkulär katalogstruktur.\n"
"Detta betyder nästan säkert att du har ett trasigt filsystem.\n"
"RAPPORTERA TILL SYSTEMANSVARIG.\n"
"Funnen cykel:\n"
"%s\n"
"är samma fil som\n"

#: src/rm.c:510
#, possible-c-format
msgid "%s: continue? "
msgstr "%s: fortsätt? "

#: src/rm.c:531 src/touch.c:248
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... FIL...\n"

#: src/rmdir.c:86
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... DIRECTORY...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... KATALOG...\n"

#: src/rmdir.c:87
msgid ""
"Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.\n"
"\n"
" -p, --parents  remove explicit parent directories if being emptied\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ta bort KATALOG(er) om de är tomma.\n"
"\n"
" -p, --parents  ta bort angivna föräldrakataloger om de töms\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/sync.c:39
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]\n"
msgstr "Användning: %s [flagga]\n"

#: src/sync.c:40
msgid ""
"Force changed blocks to disk, update the super block.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Tvinga ut alla ändrade block till disk, uppdatera superblocket.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/sync.c:61
msgid "ignoring all arguments"
msgstr "ignorerar alla argument"

#: src/touch.c:249
msgid ""
"Update the access and modification times of each FILE to the current time.\n"
"\n"
" -a           change only the access time\n"
" -c           do not create any files\n"
" -d, --date=STRING   parse STRING and use it instead of current time\n"
" -f           (ignored)\n"
" -m           change only the modification time\n"
" -r, --reference=FILE  use this file's times instead of current time\n"
" -t STAMP        use MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] instead of current time\n"
"   --time=WORD    access -a, atime -a, mtime -m, modify -m, use -a\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
"\n"
"STAMP may be used without -t if none of -drt, nor --, are used.\n"
msgstr ""
"Uppdatera åtkomst- och modifikationstiderna på varje FIL till aktuell tid.\n"
"\n"
" -a           ändra bara åtkomsttiden\n"
" -c           skapa inga filer\n"
" -d, --date=STRÄNG   tolka STRÄNG och använd det istället för aktuell tid\n"
" -f           (ignorerad)\n"
" -m           ändra bara modifikationstiden\n"
" -r, --reference=FIL  använd FILs tider istället för aktuell tid\n"
" -t STÄMPEL       använd MMDDhhmm[[ÅÅ]ÅÅ][.ss] istället för aktuell tid\n"
"   --time=WORD    access -a, atime -a, mtime -m, modify -m, use -a\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"STÄMPEL kan ges utan -t om ingen av -drt, eller --, används.\n"

#: src/touch.c:303 src/touch.c:323
#, possible-c-format
msgid "invalid date format `%s'"
msgstr "felaktigt datumformat \"%s\""

#: src/touch.c:331
msgid "time selector"
msgstr "tidval"

#: src/touch.c:357
msgid "cannot specify times from more than one source"
msgstr "kan inte ange tid från mer än en källa"

#: src/touch.c:387
msgid "file arguments missing"
msgstr "saknat filargument"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.