P.S. till den nya versionen av fileutils-meddelanden

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-27 10:46:46

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: P.S. till den nya versionen av fileutils-meddelanden
   Date:   Mon, 27 May 1996 10:46:46 +0200 (MET)
   ------

När jag hämtade filen som skulle översättas så fick jag tillbaka en
del av de meddelanden jag ändrat efter påpekanden från er, och glömde
att ändra dem igen. Så de här två meddelandena ersätter de i mitt
förra brev igår:

#: src/chown.c:117
#, possible-c-format
msgid "owner of %s changed to "
msgstr "ägaren av %s ändrad till "

#: src/chown.c:119
#, possible-c-format
msgid "owner of %s retained as "
msgstr "ägaren av %s är oförändrat "

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.