Re: Ordlistan

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-23 13:31:01

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: Ordlistan 
   Date:   Thu, 23 May 1996 13:31:01 +0200
   ------


>>> > Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

>>> Argument som är obligatoriska för långa flaggor är
>>> obligatoriska även för korta.

>GU> Blir det bättre eller sämre om man ersätter det andra "obligatoriska"
>GU> med ett "det"? Det blir kortare och lättare, men kanske oklarare?
>
>Det blir lättare men oklarare, och jag tycker att klarhet skall
>betonas.

Jag föredrar att inte ersätta det andra "obligatoriska". Däremot skulle jag 
vilja föreslå ett prepositionsbyte:

Argument som är obligatoriska till långa flaggor är obligatoriska även till 
korta.

Dvs. "till" i stället för "för". Det är ju inte argument för något (dvs. ett 
argumenterande) som avses, utan snarare parametrar till. Egentligen skulle jag 
allra helst vilja kalla det just parametrar.

Enligt Webster definieras "argument" bl.a. så här:

"one of the independent variables upon whose value that of a function depends"

På svenska kallas det som definieras enligt ovan "parameter".

Alltså:

Parametrar som är obligatoriska till långa flaggor är obligatoriska även till 
korta.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.