Re: Vä lkomna allihop!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-23 13:20:11

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: Vä lkomna allihop!
   Date:   Thu, 23 May 1996 13:20:11 +0200
   ------


GU> Jag tycker vi skall fortsätta försöka hålla det administrativa arbetet
GU> på en låg nivå, även om det kanske får öka något. Jag skall försöka
GU> ordna till en FTP-maskin så att våra filer alltid finns tillgängliga
GU> för den som vill se på dem, jag återkommer om detta.

Som systemadministratör kan jag naturligtvis ställa sådana resurser
till förfogande. Dock vill jag redan nu förvarna om att mitt system
kommer att vara nere ett par, tre veckor i sommar för OS-byte.

>> Old-From: Marcus Engene <md4marcu@mdstud.chalmers.se>
>> 
>> Ursekta för det förra. David hade vänligheten att informera om att
>> den inte gillade åäö i subject.

GU> Det är bara delvis sant. I de rader från det ursprungliga meddelandet
GU> som upprepas i själva brevkroppen går det sönder, men å andra sidan så
GU> behålls Subject:-raden även på det återutsända meddelandet, och där
GU> går det bättre. Så skriv du riktiga rubriker!

Nej tack, gör inte det om du skickar resten av texten som
quoted-printable (svensk översättning: citerad till oläslighet :-),
för då ger åtminstone min avkodningsalgoritm upp av rädsla för att
förstöra något som den inte förstår sig på. Göran skickar
åttabitarsren text, och då fungerar det.

GU> Så nu föreslår jag att du skriver ihop en kort presentation (den kan
GU> vara mycket kort om du vill) och på det sättet talar om att du har
GU> kommit med bland oss. Då skall jag skicka dig den aktuella listan
GU> över ansvariga, så att du vet vilka paket som redan är "tagna", och så
GU> skall också få senaste versionen av ordlistan jag nämnde ovan.

Jag väntar tåligt...

/David, som just har hittat ner till sitt skrivbord. Det är av trä,
visar det sig.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.