Re: Ordlistan

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-25 12:18:17

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Ordlistan
   Date:   Sat, 25 May 1996 12:18:17 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
> 
> >>>>> "PS" == Per Strömgren writes:
> 
> PS> Mitt förslag, alltså: "root".
> 
> Det tycker inte jag. En del system undviker namnet root av olika
> skäl, ibland heter användaren toor istället, ibland finns det flera
> alternativ. Det viktiga är att man har UID 0,

Jag håller med David här. Jag är kanske lite av pedant med orden, men
för mig är

super-user	Den process som kör med UID 0 och därmed har fler
		rättigheter än vanliga processer.

root		Ett mycket vanligt namn man kan logga in som, för att
		få ett skal med super-user-rättigheter. Såsom varande
		ett namn är jag med på att "root" inte skall
		översättas.

system administrator	Enligt tidigare resonemang, en person som har
		hand om skötseln av ett system. Han/hon behöver då
		ibland köra processer med super-user-rättigheter, och
		är normalt en av dem som kan logga in som "root".

> och då tycker jag att
> det är bättre att tala om konceptet superanvändare.

Jag tyckte det lät konstigt när jag först tänkte på det under
översättningen, men det kanske är det bästa trots allt. Vi tar det,
åtminstone tills någon kommer på något bättre.

>   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
> 
> GU> Blir det bättre eller sämre om man ersätter det andra "obligatoriska"
> GU> med ett "det"? Det blir kortare och lättare, men kanske oklarare?
> 
> Det blir lättare men oklarare, och jag tycker att klarhet skall
> betonas.

Det kan du ha rätt i. Vi tar det så.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.