Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 20:48:43

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: GNU music
   Date:   Wed, 22 May 1996 20:48:43 +0200 (MET DST)
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Robert STRANDH <Robert.Strandh@labri.u-bordeaux.fr>
>   Subject: GNU music
>   Date:   Wed, 22 May 96 08:53:42 +0200
>   ------
> 
> Här kommer mitt första jobb. Kommentarer välkomna. 
> 
> # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
> # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
> # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
> #

Fyll i även dessa rader. Exempel:
# Swedish messages for music.
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Robert STRANDH <Robert.Strandh@labri.u-bordeaux.fr>, 1996

> #, fuzzy

Dessa (#, ) saker är kommentarer. Fuzzy betyder att vissa meddelanden
är kanske otydligt/felaktigt översatta. Om det inte är fallet, så
rekommenderas att dess fuzzy-markeringar tas bort (jag fick nyss backning
på detta :-)

> "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI\n"
> "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
> "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
Även dessa bör fyllas i.

> #: editor.c:244
> msgid "Type `h' for a help screen, at any time."
> msgstr "Skriv `h' närsomhelst för att få en hjälpskärm"
> 
Som regel har vi haft att vi använder "" i.st.f engelskans `':
msgstr "Skriv \"h\" närsomhelst för att få en hjälpskärm"

> 
> #: editor.c:699
> msgid "Unexisting bar"
> msgstr "Icke existerande takt"

(o.s.v fler med "Icke existerande").
Här kan man skriva "Takten saknas" som David föreslog.

> 
> #: main.c:130 mplay.c:163
> msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
> msgstr "Försök med "%s --help" för mer information.\n"
> 

Rent allmänt rekommenderar jag alla att installera gettext, köra emacs och
po-mode. Då kan man verifiera sina filer. Du hade då sett att denna
rad är syntaktisk felaktig som David påpekat.
Om man använder po-mode kan dessutom inte sådana här fel uppstå.

Om man inte kan/vill använda emacs (p.g.a. religion eller annat :-) så bör
man åtminstone köra msgfmt (från gettext) på filen:
	msgfmt -v -o /dev/null FIL.
(det är detta po-mode gör vid verifiering) för att hitta uppenbara fel.

Detta hittar skillnader i "printf" format (ex.vis om originalet har ett %d
men översättningen inte har det), skillnader i inledande och avslutande
nyradstecken o.s.v.

Ex.vis ser man vid en sådan körning att "Copyright" meddelandet inte är
översatt. Fast jag antar att detta var för att du hade synpunkter på just
denna bit i ett annat mail:

> >Detta program är fri programvara. Du kan distribuera den och/eller modifiera
> >den under villkoren i GNU General Public License, publicerad av
> >Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)
> >någon senare version.

> Om man skall börja stycket med "Detta program" bör man nog fortsätta
> att använda "det" och inte "den" i resten av stycket. I annat fall kan
> man lösa problemet genom att säga "Denna programvara är fri". 

> > även utan den underförstådda garantin
> > om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.

> Jag förselår "även utan underförstådd garanti om ..."

"Denna programvara är fri" tycker jag är en bra ändring. Även den andra
ändringen ser bra ut. Göran?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.