Presentation

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 21:48:55

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Mikael Ohrberg <warrakkk@medio.mh.se>
   Subject: Presentation
   Date:   Wed, 22 May 1996 21:48:55 +0200 (MET DST)
   ------

	Hejsan!

	Jag är en 23-årig kille (pojk/man??) som studerar till Elektroingenjör
på Mitthögskolan i Östersund. Eller rättare sagt - HAR studerat. Eller kanske,
har SNART studerat. Jag går nu nämligen sista terminen och är pysselsatt med
ett examensarbete.

	Tid att slå ihjäl...tja :)

	Jag pysslar mycket med datorer på fritiden då jag är sysadmin på
datortöreningen Medio samt webmaster på densamma.

	Kul med svenska GNUprogram! :)

	/Mikael Öhrberg

____/| --------------------------------------------------------------------
\ o.O| Stop the violins. Visualize whirled peas    warrakkk@medio.mh.se
 =(_)= Some say information IS free!    http://www.medio.mh.se/~warrakkk
  U  --------------------------------------------------------------------
 A C K !      C o r e  e r r o r .  B u s  d u m p e d .

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.