Re: Översättning, presentation

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 20:55:40

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Översättning, presentation
   Date:   Wed, 22 May 1996 20:55:40 +0200 (MET DST)
   ------

> Och "bytes" översättningen? Oktetter? Folk kommer dra roliga historier om
> det! :)
> 
> Ta inte illa upp över min åsikt, men jag tror det är farligt att
> över-översätta.
> 

Ja, det kan låta underligt för oss datamänniskor att använda oktetter i.st.f
bytes. Men som Göran sagt, vi försöker så långt som möjligt hitta svenska ord.
Tanken är att om man valt att ha meddelanden på svenska så är det svenska
man ska få, inte svengelska. Om man tänker på den storra massan icke-dator
kunniga så är nog oktetter mer begripligt än bytes.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.