*************  *************  ************  *************  ************* 
******  ****** ******     ******  ****** *****  ****** ******  ******
******  ****** ******     ******  ****** *****  ****** ******         
******  ****** *********    *************  *************  ************* 
****** * ****** ******     ******  ****** ******  ******     ******
****** * ****** ******     ******  ****** ******  ****** ******  ******
 *************  *************  ************  ************  ************* 
       * Quinta Essentia BBS  Fidonet#2:206/221.23  Sysop: Peter Karlsson   
       *********************************************************************** 

[ Home | Me | Games | Skola | Softwolves | Ordlista | CBM | iDOC= | Wrestling | Guestbook ]

Välkommen

till Quinta Essentia BBS' hemsida på webben!

Vad är Quinta Essentia?

Quinta Essentia är en s.k BBS (Bulletin Board System), eller på svenska "elektronisk anslagstavla", där man kan kommunicera med folk via datorn. QE BBS är webbaserad, och kan därför läsas med valfri webbläsare. QE BBS inriktar sig enbart mot diskussionsmöten, det finns inga filer att hämta.

"Quinta Essentia" är latin och betyder "den femte essensen" eller "det femte grundämnet". Enligt den gamla tron bestod världen av fyra grundämnen; jord, vatten, luft och eld. Det femte grundämnet förekom bara i himmelriket och kallades även för "det gudomliga grundämnet".

Vad finns i Quinta Essentia?

Quinta Essentia är anslutet till Fidonet (adressen 2:206/221.23), och därför finns det ett antal Fidonetmöten i BBSen, där diskussioner av vitt skilda slag förs.

Hur kontaktar jag Quinta Essentia?

Du kan antingen kontakta Quinta Essentia över Internet, genom att peka din webbläsare mot http://perkele.softwolves.pp.se:8080. Notera att BBSen inte alltid är öppen, ibland jobbar jag med andra saker på den, speciellt dagtid, och du kan då få ett "Proxy error".

Du måste ha ett konto för att kunna posta, och du får ett sådant genom att kontakta mig på adressen som anges på sidan ovan. Fram till du får ett konto kan du logga in som "anonymous" med samma lösenord. Observera att du måste ange ditt riktiga namn när du ber om konto.

Relaterat


Back to my homepage
This page has been validated to conform to the HTML 4.0 specification.
Peter Karlsson / $Date: 2020-11-15 16:12:13 $ / peter@softwolves.pp.se