Re: iso-8859-15?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-02 22:55:16

ons 2002-01-02 klockan 22.07 skrev peter karlsson:
> > Hur menar du? Internt använder gettext UTF-8, ja.
> 
> Då spelar det ju mindre roll vilken teckenkodning som används i källan,
> så länge den innehåller alla tecken som behövs för översättningen.

Kanske det... Efter en titt på listan av tecken i iso-8859-1 som ersatts
är jag inte helt säker på att ett byte kan ske genomgående utan problem.
"¤" är jag helt säker på att det inte används någonstans, men det är
värre med

  ¦ " ´ ¼ ½ ¾

som jag nästan är säker på att jag använder någonstans. som du säger är
det kanske bättre att vänta.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.