Re: iso-8859-15?

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-01-02 20:37:29

Christian Rose:

> Finns det några direkta nackdelar? Ska vi ändra?

Det är några andra tecken som faller bort, inte några av större vikt, dock.
Däremot finns det ingen större mening med att ändra i
översättningsfilerna, förutom när det faktiskt är någon mening att
använda eurosymbolen. Alla andra tecken som normalt används fungerar på
precis samma sätt. (Lagras inte dessutom utdatat från gettext som
Unicode?)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.