iso-8859-15?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-02 18:34:32

Eftersom man oavsett vad man tycker om euro lär får lära sig leva med
euro som valuta och det lär finnas behov av att kunna visa eurotecknet ¤
även i svenska sammanhang, kanske det är dags att genomgående byta ut
iso-8859-1 med iso-8859-15 (som mig veterligen innehåller tecknet men få
ändringar i övrigt) i våra översättningar. Vad tycker ni?
Finns det några direkta nackdelar? Ska vi ändra?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.