Re: gnumeric

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-01 23:41:58

Tommy Pettersson writes:
> > #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3101
> > msgid ""
> > "There must be an equal number of entries for each variable in the regression."
> > msgstr "Det måste finnas samma antal poster för varje variabel i regressionen."
> 
> Här finns ingen msgstr!!

Vad menar du?  Det står ju "msgstr" där?  Jag fattar ingenting.

> > #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4365
> > #: src/dialogs/moving-averages.glade.h:5
> > msgid "Moving Average"
> > msgstr "Flytande medelvärde"
> 
> Här står det 'flytande medelvärde', men på de övriga ställena översätts
> 'Moving Average' till 'flyttande medelvärde'.

Det är inte vad vi brukar kalla "rullande medelvärde" det handlar om.
Alltså att man i varje punkt n beräknar medelvärdet från n-k till n.
En gammal punkt faller alltså bort när man lägger till en ny.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.