Re: Lustigt meddelande i Glade :)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-01 23:27:00

> > > > "Du måste välja en fil att spara översättningsbara strängar i"

> > > "Du måste välja en fil med översättningsbara strängar".

> > Men det är inte det det handlar om, idén är att skapa en fil som
> > innehåller alla strängarna som ska översättas, så att xgettext har något
> > att leka med. Filen automatgenereras och ser ut nåt sånt här:

> Okej, jag ändrar till ditt alternativ. Tack och gott nytt år!

Om du hade velat hade du istället kunnat ändra ditt eget förslag bara
lite till

  "Du måste välja en fil för översättningsbara strängar"

Det hade gett samma effekt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.