gettext-0.11-pre4

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-29 16:56:29

> N msgid "a format specification for argument {%u}, as in '%s', doesn't exist in 'msgid'"
> N msgstr "formateringsdirektiv för argument (%u), som i \"%s\", finns inte i \"msgid\""

Vet du varför de använt krullparenteser i orginalet?  Bytte du
medvetet, eller för att du inte såg att de gjort det?

> N msgid "format specifications in 'msgid' and '%s' for argument '%s' are not the same"
> N msgstr "formateringsdirektiv i \"msgid\" och \"%s\" för argument %s är inte likadana"

Citationstecken runt det andra %s också?

> N msgid "'%s' is not a valid %s format string, unlike 'msgid'"
> N msgstr "\"%s\" är inte en giltig %s-formatsträng, till skillnad från \"msgid\""

Vad blir det andra %s här?  Vet du?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.