Re: indent-2.2.7

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-29 16:57:21

lör 2001-12-29 klockan 16.49 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: src/args.c:885 src/args.c:892
> > N msgid "Profile contains unpalatable characters"
> > N msgstr "Profilen innehåller motbjudande tecken"
> 
> "Osmakliga" hade väl varit mera ordagrant.  Men jag vet inte om det
> spelar så stor roll. :-)

Bra förslag, jag ändrar.


> > N msgid "old style assignment ambiguity in \"=%c\".  Assuming \"= %c\"\n"
> > N msgstr "tvetydighet i tilldelningen \"=%c\" (gammal form).  Använder \"= %c\"\n"
> 
> Kanske snarare "antar" än "använder"?

Ja. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.