Re: gettext-0.11-pre4

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-12-29 17:45:34

Göran Uddeborg wrote:

>>N msgid "a format specification for argument {%u}, as in '%s', doesn't exist in 'msgid'"
>>N msgstr "formateringsdirektiv för argument (%u), som i \"%s\", finns inte i \"msgid\""
>>
> 
> Vet du varför de använt krullparenteser i orginalet? Bytte du
> medvetet, eller för att du inte såg att de gjort det?


Jag såg inte det. Det finns krullisar i två andra. Varför vet jag dock 
inte.


> 
> 
>>N msgid "format specifications in 'msgid' and '%s' for argument '%s' are not the same"
>>N msgstr "formateringsdirektiv i \"msgid\" och \"%s\" för argument %s är inte likadana"
>>
> 
> Citationstecken runt det andra %s också?


Visst.


> 
> 
>>N msgid "'%s' is not a valid %s format string, unlike 'msgid'"
>>N msgstr "\"%s\" är inte en giltig %s-formatsträng, till skillnad från \"msgid\""
>>
> 
> Vad blir det andra %s här? Vet du?


Ett språk från denna tabell:

  /* format_c */		"C",
  /* format_python */		"Python",
  /* format_lisp */		"Lisp",
  /* format_librep */		"librep",
  /* format_smalltalk */	"Smalltalk",
  /* format_java */		"Java",
  /* format_pascal */		"Object Pascal",
  /* format_ycp */		"YCP"

Jag ändrar till
  "\"%s\" är inte en giltig formatsträng i %s ..."

Tack för granskningen,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.