Re: gettext-0.11-pre4

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-29 17:09:01

lör 2001-12-29 klockan 16.30 skrev Jan D.:
> Hej.
> 
> En liten uppdatering, ta gärna en titt.

Jag hittade inget att anmärka på, förutom bestämd form och sådana saker.
:)
Jag ser att Göran var betydligt duktigare med att hitta saker, jag får
väl instämma med hans kommentarer i brist på egna. :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.