Re: gprof-2.11.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-17 16:08:17

mån 2001-12-17 klockan 11.06 skrev Göran Uddeborg:
> > > #: gmon_io.c:117 gmon_io.c:233
> > > #, c-format
> > > msgid "%s: file `%s' has bad magic cookie\n"
> > > msgstr "%s: filen \"%s\" har en felaktig magisk kaka\n"
> > 
> > Har vi inte sagt magiskt tal/värde en gång?
> 
> Tänkte jag också först, men det står faktiskt inte "magic number" utan
> "magic cookie".  Och då ångrade jag mig och tänkte ok, vi gör
> likadant.
> 
> Men om det är ändrat nu behöver ni naturligtvis inte ändra tillbaka.
> Det är ju samma sak det handlar om.

Okej, då ändrar jag inte då. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/gprof-2.11.sv.po. Tack för kommentarerna!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.