Re: gprof-2.11.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-17 16:06:59

mån 2001-12-17 klockan 11.06 skrev Göran Uddeborg:
> > #: call_graph.c:66
> > #, c-format
> > msgid "[cg_tally] arc from %s to %s traversed %lu times\n"
> > msgstr "[cg_tally] båge från %s till %s traverserade %lu gånger\n"
> 
> Det är väl en båge, så det borde vara "traverserad".

Okej, fixat.


> > #: cg_print.c:59 hist.c:391
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > "granularity: each sample hit covers %ld byte(s)"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "granularitet: varje provträff täcker %ld byte"
> 
> Eller kanske "upplösning" istället för "granularitet".

Ändrat. Tack!


> > "\t[-I kataloger] [-d[num]] [-k från/till] [-m minsta-antal]\n"
> 
> Här är "num" ett tal som egentligen är en bitmask för att ange
> felsökningsnivåer.  Jag tycker "tal" är vad man skulle sagt på
> svenska.

Fixat.


> > "\t[-t table-length] [--[no-]annotated-source[=namn]]\n"
> 
> Table-length kan du väl översätta?

Ja. Tabellängd blir det. Tack!


> > #: gprof.c:161
> > #, c-format
> > msgid "Report bugs to %s\n"
> > msgstr "Rapportera fel till %s, och synpunkter på översättningen till sv@li.org\n"
> 
> Du skall inte dela det på två rader?  Det blir kanske långt när %s
> fylls i.

Okej, jag delar.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.