Re: gprof-2.11.sv.po

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-17 11:06:48

Jan D. writes:
> Christian Rose wrote:
> > #: gmon_io.c:117 gmon_io.c:233
> > #, c-format
> > msgid "%s: file `%s' has bad magic cookie\n"
> > msgstr "%s: filen \"%s\" har en felaktig magisk kaka\n"
> 
> 
> Har vi inte sagt magiskt tal/värde en gång?

Tänkte jag också först, men det står faktiskt inte "magic number" utan
"magic cookie".  Och då ångrade jag mig och tänkte ok, vi gör
likadant.

Men om det är ändrat nu behöver ni naturligtvis inte ändra tillbaka.
Det är ju samma sak det handlar om.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.