gprof-2.11.sv.po

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-17 11:06:43

Christian Rose writes:
> #: call_graph.c:66
> #, c-format
> msgid "[cg_tally] arc from %s to %s traversed %lu times\n"
> msgstr "[cg_tally] båge från %s till %s traverserade %lu gånger\n"

Det är väl en båge, så det borde vara "traverserad".

> #: cg_print.c:59 hist.c:391
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "granularity: each sample hit covers %ld byte(s)"
> msgstr ""
> "\n"
> "granularitet: varje provträff täcker %ld byte"

Eller kanske "upplösning" istället för "granularitet".

> "\t[-I kataloger] [-d[num]] [-k från/till] [-m minsta-antal]\n"

Här är "num" ett tal som egentligen är en bitmask för att ange
felsökningsnivåer.  Jag tycker "tal" är vad man skulle sagt på
svenska.

> "\t[-t table-length] [--[no-]annotated-source[=namn]]\n"

Table-length kan du väl översätta?

> #: gprof.c:161
> #, c-format
> msgid "Report bugs to %s\n"
> msgstr "Rapportera fel till %s, och synpunkter på översättningen till sv@li.org\n"

Du skall inte dela det på två rader?  Det blir kanske långt när %s
fylls i.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.