Re: anjuta igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-02 17:57:27

peter karlsson writes:
> "Överlagring" är den term jag har hört för C++. Överlastning låter mer
> som något du gör när du flyttar gods från ett tåg till ett annat... :)

Det är också en ok term.  Jag skulle förstå den direkt, även om jag
inte skulle sagt så själv.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.