New PO file for `textutils-2.0.18'

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-02 17:59:56

> In this file, 137 messages have been translated already, accounting for
> 14% of the original text size (in raw bytes).  Still, 246 messages need
> to be attended to.

137 meddelanden men bara 14%.  De verkar ha ändrat bara de stora.
Lycka till Peter A!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.