Re: anjuta igen

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-12-02 11:36:41

Göran Uddeborg:

> > G msgid "Warning for Overloaded-virtuals"
> > N msgid "Warning for overloaded virtuals"
> >   msgstr "Varning för omdefinierade virtuals"
> Overload, i C++-mening, brukar jag kalla "överlastning".

"Överlagring" är den term jag har hört för C++. Överlastning låter mer
som något du gör när du flyttar gods från ett tåg till ett annat... :)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.