Re: anjuta igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-02 14:13:15

Göran Uddeborg wrote:
> >  #: src/compiler_options_gui.c:966
> > G msgid "Warning for Overloaded-virtuals"
> > N msgid "Warning for overloaded virtuals"
> >  msgstr "Varning för omdefinierade virtuals"
> 
> Overload, i C++-mening, brukar jag kalla "överlastning".

Jag ändrar till "överlagring" som Peter föreslog.


> >  #: src/debugger.c:1332
> >  msgid ""
> >  "A process is already running.\n"
> >  "Would you like to terminate it and attach the new process?"
> >  msgstr ""
> >  "En process kör redan.\n"
> > G "VIll du avsluta den och fästa den nya processen?"
> > N "VIll du avsluta den och ansluta till den nya processen?"
> 
> Om du ändå ändrar kan du ju ta gement "i" i "vill" också. :-)

:-)
Fixat. Tack.


> >  #: src/main_menubar_def.h:1427
> > N msgid "Do you prefer coffee to tea? Check it out."
> >  msgstr "Föredrar du kaffe framför te? Testa detta."
> 
> Eller "Testa det". Lite svårt att gissa den egentliga meningen med
> meddelandet.

Meddelandet är "reklam" för inställningsfönstret tror jag. Därför avser
nog inte "check it out" att man ska testa kaffe istället för te, utan
att man ska prova inställningsfönstret. Därför tror jag "detta" passar
bättre.


> >  #: src/toolbar.c:934
> >  msgid "Go or continue execution"
> > G msgstr "Gå eller fortsätt exekvering"
> > N msgstr "Gå eller fortsätt körning"
> 
> Ett program "går" väl inte? Man "kör" det.

Sant, men hur föreslår du att jag ska särskilja "Go"/"Gå" från
"Run"/"Kör"? Jag tror inte jag ändrar.peter karlsson wrote:
> > > > G msgid "Warning for Overloaded-virtuals"
> > > > N msgid "Warning for overloaded virtuals"
> > > >  msgstr "Varning för omdefinierade virtuals"
> > > Overload, i C++-mening, brukar jag kalla "överlastning".
> > 
> > "Överlagring" är den term jag har hört för C++. Överlastning låter mer
> > som något du gör när du flyttar gods från ett tåg till ett annat... :)

Ja, "överlagring" har även jag hört tidigare. Tack!

Ni ska båda ha stora tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/anjuta.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.