Re: gnome-network

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-18 00:51:14

Fredrik Wendt wrote:
> ># gnometalk/talk.c:153
> >#: gnometalk/talk.c:153
> >msgid "Terminates this talk session"
> >msgstr "Avsluta denna samtalsession"
>
> Snarare "Avslutar ..."

Helt rätt. Tack!


> ># gnometalk/protocol.c:462
> >#. BADADDR
> >#: gnometalk/protocol.c:462
> >msgid "Target machine indicates protocol botch (addr)"
> >msgstr "Måldatorn indikerar ett protokollfel (addr)"
>
> Jag vet inte vad addr står för men är det adress kanske det skulle vara
> ett d på svenska.

Om man jämför med motsvarigheten i efterföljande meddelande (ctl_addr)
verkar det vara en referens till något i koden. Jag översätter det
därför inte.


> ># sync/main.c:121 sync/main.c:287
> >#: sync/main.c:121 sync/main.c:287
> >msgid "Gnome Synchronize"
> >msgstr "Gnome Synkronisering"
>
> (Stort S i synkronisering?)

Oj. "Gnome-synkronisering" blev det nu. Tack!


> ># sync/main.c:330
> >#: sync/main.c:330
> >msgid "Immediately synchronize with remote"
> >msgstr "Synkronisera med fjärrkatalog nu"
>
> nu känns lite väl svagt om man jämför "now" och "immediately".
> "Synkronisera [omgående|omedelbart|genast] med fjärrkatalog" känns som
> mer korrekt. (Eller" Synkronisera med fjärrkatalog omgående".)

"Synkronisera omedelbart med fjärrkatalog" blir det. Jag skyller på
föregående översättare. Tack!


> ># sync/sync.c:372
> >#: sync/sync.c:372
> >msgid "Couldn't open remote file for reading"
> >msgstr "Kudne inte öppna fjärrfilen för läsning"
>
> Felstavning av Kunde (Kudne).

Fixat, tackar.


> ># gnome-ppp/account-window.c:264
> >#: gnome-ppp/account-window.c:302
> >msgid "open_account_window(): calling arguments invalid"
> >msgstr "open_account_window(): anropad med ogiltiga argument"
>
> Det är inte ringnings-argumenten (dvs argument som har med själva
> samtalet att göra) som är ogiltiga?

Jag ändrar till "uppringningsargumenten ogiltiga". Blev det bättre?


> >#. dial timeout spin button
> >#: gnome-ppp/account-window.c:838
> >msgid "Dial Timeout (sec)"
> >msgstr "Tidsgräns för uppringning (sek)"
>
> Jag skulle nog skriva (s) för förkortning av sekunder. SEK är ju Svenska
> EnKronor ;-)

Jo, "s" är ju definitivt vedertaget, även om "sek" också förekommer i
Sverige.

"SEK" är som du säger svenska kronor, men det uttyds inte "Svenska
EnKronor" vad jag vet -- "SE" är helt enkelt landskoden för Sverige, och
"K" kommer från det inhemska namnet på valutan, nämligen "krona". :-)
De flesta valutaakronymer är uppbyggda på detta sätt, vilket bland annat
ledde till en del protester när Euron fick beteckningen "EUR" -- skulle
det byggas upp på samma sätt borde det ju vara "EUE" (EU, Euro) eller
något sådant, men trots det verkar "EUR" ha fått fotfäste, så vi får nog
vänja oss vid den beteckningen.

Jag har ändrat till "s".


> ># gnome-ppp/account-window.c:1019 gnome-ppp/account-window.c:1064
> ># gnome-ppp/account-window.c:1109
> >#: gnome-ppp/account-window.c:1072 gnome-ppp/account-window.c:1117
> >#: gnome-ppp/account-window.c:1162
> >msgid "Dynamic"
> >msgstr "Dynamisk"
>
> Det är inte ett "Dynamiskt" tilldelat IP-nummer/-adress?
> 
> ># gnome-ppp/account-window.c:1033 gnome-ppp/account-window.c:1078
> ># gnome-ppp/account-window.c:1123
> >#: gnome-ppp/account-window.c:1086 gnome-ppp/account-window.c:1131
> >#: gnome-ppp/account-window.c:1176
> >msgid "Static"
> >msgstr "Statisk"
>
> Dito.

Mycket bra poäng. Jag ändrar. Tack!


> ># gnome-ppp/account-window.c:1424
> >#: gnome-ppp/account-window.c:1477
> >msgid "Insert"
> >msgstr "Lägg till"
>
> Kanske "Inför", "För in", "Sätt in", "Skriv in" eller "Lägg in", om det
> handlar om att inte lägga till något sist. (Append/add = Lägg till [i
> slutet])

Jag tar nog "infoga". Tack för påpekandet!


> ># gnome-ppp/account-window.c:1529
> >#. mtu, mru spin buttons
> >#: gnome-ppp/account-window.c:1582
> >msgid "Maximum Transmission Unit"
> >msgstr "Största överföringsenhet"
>
> Det här känns som ett ganska vanligt förekommande uttryck, och jag hade
> (nog) snabbar kopplat vad det handlar om, om det stått MTU inom parentes
> efteråt.

Jo, håller fullständigt med. Tack!


> ># gnome-ppp/account-window.c:1551
> >#: gnome-ppp/account-window.c:1604
> >msgid "Maximum Receive Unit"
> >msgstr "Största mottagningsenheter"
>
> Detta har jag inte stött på lika ofta, men konsekvens-skäl föreslår jag
> att (RMU) läggs in här också.

Nä, men "MRU" ;-)


> ># gnome-ppp/account-window.c:1572
> >#: gnome-ppp/account-window.c:1625
> >msgid "Run Program After Connect"
> >msgstr "Kör program vid anslutning"
>
> Om man jämför med "Error while reading remote file" och liknande - där
> du använt ordet "vid" som översättning" - så tycker jag det är mer
> passande med "[...] efter anslutning" här. Dessutom blir det mer
> homogent med:

Det är klart det ska vara "efter". Får skylla på föregående översättare.
Tack!


> ># gnome-ppp/dial-window.c:151
> >#: gnome-ppp/dial-window.c:151
> >msgid "D_uplicate..."
> >msgstr "D_ubblera..."
>
> Jag föredrar "Duplicera". Att dubblera en insats skulle innebära att
> samma insats ökas till det dubbla, medans att duplicera insatsen medför
> att två lika stora, men separata, insatser används. Den dubblerade
> instatsen hör ihop med varande, den duplicerade är "en kopia" av den
> andra, men dock friståend/självständig. Ändras denna berörs inte
> orginal-insatsen, vilket skiljer sig från den dubblerade insatsen.

Duplicera blir det. Tackar.


> ># gnome-ppp/dial-window.c:360
> >#: gnome-ppp/dial-window.c:358
> >msgid "Dialing"
> >msgstr "Ringer upp"
>
> Ringer upp vaddå?
> Jag skulle tippa på att detta handlar om svaret på frågan "-What are you
> doing?"/"-Vad gör du?"
> "Dialing"/"Ringer".

Hmm, jag har för mig att säga att man håller på att "ringa upp" inte är
fel, men "ringer" är nog mer etablerat. Tack!


> ># gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:36
> >#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:37
> >msgid "No answer after maximum number of re-dial attempts."
> >msgstr "Inget svar efter största antaler återuppringningsförsök."
>
> Stavfel på antaler.

Minsann. Tack!


> ># gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:37
> >#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:38
> >msgid "No phone numbers specified for this account."
> >msgstr "Inget telefonnummer har angivits för kontot."
>
> Snarare "Inga telefonnummer".

Det har du rätt i. Tack!


> ># gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:50
> >#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:51
> >msgid "The pppd daemon died unexpectedly."
> >msgstr "pppd-daemon dog oväntat."
>
> Dog låter ju rätt drastiskt, men det är å andra sidan vad författaren
> har skrivit också... Däremot översätts daemon olika här. Jfr "talk
> daemon"/"talk-demonen" som urpsrungligen stod längre upp i mailet/filen.

Har missat att ändra originalöversättarens knepiga stavning av "demon"
på detta ställe - vi har ju inte "deamon" på svenska, utan bara
"demoner".


> Det var alles!

Många tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-network.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.