Re: gnome-network

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2001-11-18 01:29:26

Jo;

Christian Rose wrote:

>Fredrik Wendt wrote:
>
>>># gnometalk/protocol.c:462
>>>#. BADADDR
>>>#: gnometalk/protocol.c:462
>>>msgid "Target machine indicates protocol botch (addr)"
>>>msgstr "Måldatorn indikerar ett protokollfel (addr)"
>>>
>>Jag vet inte vad addr står för men är det adress kanske det skulle vara
>>ett d på svenska.
>>
>Om man jämför med motsvarigheten i efterföljande meddelande (ctl_addr)
>verkar det vara en referens till något i koden. Jag översätter det
>därför inte.
>
Oj, nej jag såg det också men glömde ta bort min kommentar :-)

>>># gnome-ppp/account-window.c:264
>>>#: gnome-ppp/account-window.c:302
>>>msgid "open_account_window(): calling arguments invalid"
>>>msgstr "open_account_window(): anropad med ogiltiga argument"
>>>
>>Det är inte ringnings-argumenten (dvs argument som har med själva
>>samtalet att göra) som är ogiltiga?
>>
>Jag ändrar till "uppringningsargumenten ogiltiga". Blev det bättre?
>
Jag vet inte. Som sagt vet jag inte vad det är man syftar på, de 
anropande argumenten eller uppringningsargumenten/anslutningsargumenten, 
men om det är det senare så ja!

>"SEK" är som du säger svenska kronor, men det uttyds inte "Svenska
>EnKronor" vad jag vet -- "SE" är helt enkelt landskoden för Sverige, och
>"K" kommer från det inhemska namnet på valutan, nämligen "krona". :-)
>[...]
>
Sedär, lärde man sig något nytt. Tack :)

>>># gnome-ppp/account-window.c:1424
>>>#: gnome-ppp/account-window.c:1477
>>>msgid "Insert"
>>>msgstr "Lägg till"
>>>
>>Kanske "Inför", "För in", "Sätt in", "Skriv in" eller "Lägg in", om det
>>handlar om att inte lägga till något sist. (Append/add = Lägg till [i
>>slutet])
>>
>Jag tar nog "infoga". Tack för påpekandet!
>
Ja, självklart!

>>># gnome-ppp/account-window.c:1551
>>>#: gnome-ppp/account-window.c:1604
>>>msgid "Maximum Receive Unit"
>>>msgstr "Största mottagningsenheter"
>>>
>>Detta har jag inte stött på lika ofta, men konsekvens-skäl föreslår jag
>>att (RMU) läggs in här också.
>>
>Nä, men "MRU" ;-)
>
"Så slank han ner i diket...", tack!

Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.