Re: gdict

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-18 00:22:56

Fredrik Wendt wrote:
> >#: gdict/gdict-applet.c:293
> >msgid "Show/Hide Definition Window..."
> >msgstr "Visa/Göm definitionsfönstret..."
>
> Jag har ju inte varit med här så länge så jag vet inte om det finns
> någon "standard" för just det här "konceptet", men jag skulle nog
> föredra Visa/Dölj. Att dölja något gör för att det inte skall synas, men
> gömma något gör jag för att det inte skall gå att hitta... Så:
> 
> Dölj istället för Göm

Jag har råkat ut för detta dilemma tidigare, men jag har inte kunnat
bestämma mig för något -- det har mest blivit som det blivit. Men du har
en utmärkt förklaring till varför "dölj" är att föredra. Jag ändrar, och
har lagt in det i vår GNOME-ordlista. Tack!


> >#: gdict/gdict-applet.c:297
> >msgid "Spell Check..."
> >msgstr "Stavningskontrollera..."
>
> Låter inte direkt svenskt imho, "Kontrollera stavning[en]..." av en text
> har jag däremot gjort flera gånger. Det är också - enligt min mening -
> mer homogent med detta meddelande

"Kontrollerar stavningen..." blir det.


> >#: gdict/gdict-app.c:118
> >msgid "Spell-checking..."
> >msgstr "Kontrollerar stavning..."
> >
> >#: gdict/gdict-app.c:126
> >msgid "Spell check done"
> >msgstr "Stavningskontroll klar"
>
> Jag skulle vilja jämföra med att "Kontrollera hälsan", och att ha en
> "Hälsokontroll utförd (eller klar)", så har jag motiverat varför jag
> tycker att det låter mer svenskt. (Jag skulle aldrig få för mig att
> hälsokontrollera mig...)

Det slipper du nog. "Stavningskontroll utförd" ändrar jag till. Tack!


> >#: gdict/gdict-app.c:418
> >msgid ""
> >"Unable to perform requested operation, either because the server\n"
> >"you are using is down or because you are not connected to the\n"
> >"Internet. If you are not already connected to the Internet, please\n"
> >"do so and try again."
> >msgstr ""
> >"Kan inte utföra den begärda åtgärden, antingen på grund av att\n"
> >"servern du använder är nere eller att du inte är uppkopplad mot\n"
> >"Internet. Om du inte redan är uppkopplad mot Internet bör du\n"
> >"koppla upp och prova igen."
>
> Jag har sagt det många gånger, men aldrig reflekterat över det.
> Rekomenderas det någonstans att man säger att en "server är nere"? För
> en fullständigt Internet-novis kanske "oåtkomlig" säger mer om problemet
> än nere? Jag vet inte...

Egentligen skulle ju originalet behöva fixas här
("down"->"inaccessible"), men jag ändrar till "oåtkomlig".


> >#: gdict/gdict-pref-dialog.c:41
> >msgid "Pronunciation:"
> >msgstr "Uttal:"
>
> Stavfel på engelska strängen, men det har du troligtvis redan sett?

Nej, det upptäckte jag inte. GDict verkar inte längre vara under
utveckling, så jag vet dock inte om det är värt att felrapportera.

Du ska ha tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gdict.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.