Re: gnome-network

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2001-11-17 23:35:33

Christian Rose wrote:

># gnometalk/talk.c:153
>#: gnometalk/talk.c:153
>msgid "Terminates this talk session"
>msgstr "Avsluta denna samtalsession"
>
Snarare "Avslutar ..."

># gnometalk/protocol.c:101
>#: gnometalk/protocol.c:101
>msgid "Talk progress"
>msgstr "Samtal pågår"
>

># gnometalk/protocol.c:462
>#. BADADDR
>#: gnometalk/protocol.c:462
>msgid "Target machine indicates protocol botch (addr)"
>msgstr "Måldatorn indikerar ett protokollfel (addr)"
>
Jag vet inte vad addr står för men är det adress kanske det skulle vara 
ett d på svenska.

># sync/main.c:121 sync/main.c:287
>#: sync/main.c:121 sync/main.c:287
>msgid "Gnome Synchronize"
>msgstr "Gnome Synkronisering"
>
(Stort S i synkronisering?)

># sync/main.c:330
>#: sync/main.c:330
>msgid "Immediately synchronize with remote"
>msgstr "Synkronisera med fjärrkatalog nu"
>
nu känns lite väl svagt om man jämför "now" och "immediately".
"Synkronisera [omgående|omedelbart|genast] med fjärrkatalog" känns som 
mer korrekt. (Eller" Synkronisera med fjärrkatalog omgående".)

># sync/sync.c:372
>#: sync/sync.c:372
>msgid "Couldn't open remote file for reading"
>msgstr "Kudne inte öppna fjärrfilen för läsning"
>
Felstavning av Kunde (Kudne).

># gnome-ppp/account-window.c:264
>#: gnome-ppp/account-window.c:302
>msgid "open_account_window(): calling arguments invalid"
>msgstr "open_account_window(): anropad med ogiltiga argument"
>
Det är inte ringnings-argumenten (dvs argument som har med själva 
samtalet att göra) som är ogiltiga?

>#. dial timeout spin button
>#: gnome-ppp/account-window.c:838
>msgid "Dial Timeout (sec)"
>msgstr "Tidsgräns för uppringning (sek)"
>
Jag skulle nog skriva (s) för förkortning av sekunder. SEK är ju Svenska 
EnKronor ;-)

># gnome-ppp/account-window.c:1019 gnome-ppp/account-window.c:1064
># gnome-ppp/account-window.c:1109
>#: gnome-ppp/account-window.c:1072 gnome-ppp/account-window.c:1117
>#: gnome-ppp/account-window.c:1162
>msgid "Dynamic"
>msgstr "Dynamisk"
>
Det är inte ett "Dynamiskt" tilldelat IP-nummer/-adress?

># gnome-ppp/account-window.c:1033 gnome-ppp/account-window.c:1078
># gnome-ppp/account-window.c:1123
>#: gnome-ppp/account-window.c:1086 gnome-ppp/account-window.c:1131
>#: gnome-ppp/account-window.c:1176
>msgid "Static"
>msgstr "Statisk"
>
Dito.

># gnome-ppp/account-window.c:1424
>#: gnome-ppp/account-window.c:1477
>msgid "Insert"
>msgstr "Lägg till"
>
Kanske "Inför", "För in", "Sätt in", "Skriv in" eller "Lägg in", om det 
handlar om att inte lägga till något sist. (Append/add = Lägg till [i 
slutet])

># gnome-ppp/account-window.c:1529
>#. mtu, mru spin buttons
>#: gnome-ppp/account-window.c:1582
>msgid "Maximum Transmission Unit"
>msgstr "Största överföringsenhet"
>
Det här känns som ett ganska vanligt förekommande uttryck, och jag hade 
(nog) snabbar kopplat vad det handlar om, om det stått MTU inom parentes 
efteråt.

># gnome-ppp/account-window.c:1551
>#: gnome-ppp/account-window.c:1604
>msgid "Maximum Receive Unit"
>msgstr "Största mottagningsenheter"
>
Detta har jag inte stött på lika ofta, men konsekvens-skäl föreslår jag 
att (RMU) läggs in här också.

># gnome-ppp/account-window.c:1572
>#: gnome-ppp/account-window.c:1625
>msgid "Run Program After Connect"
>msgstr "Kör program vid anslutning"
>
Om man jämför med "Error while reading remote file" och liknande - där 
du använt ordet "vid" som översättning" - så tycker jag det är mer 
passande med "[...] efter anslutning" här. Dessutom blir det mer 
homogent med:

># gnome-ppp/account-window.c:1584
>#: gnome-ppp/account-window.c:1637
>msgid "Run Program After Disconnect"
>msgstr "Kör program efter frånkoppling"
># gnome-ppp/dial-window.c:151
>#: gnome-ppp/dial-window.c:151
>msgid "D_uplicate..."
>msgstr "D_ubblera..."
>
Jag föredrar "Duplicera". Att dubblera en insats skulle innebära att 
samma insats ökas till det dubbla, medans att duplicera insatsen medför 
att två lika stora, men separata, insatser används. Den dubblerade 
instatsen hör ihop med varande, den duplicerade är "en kopia" av den 
andra, men dock friståend/självständig. Ändras denna berörs inte 
orginal-insatsen, vilket skiljer sig från den dubblerade insatsen.

># gnome-ppp/dial-window.c:360
>#: gnome-ppp/dial-window.c:358
>msgid "Dialing"
>msgstr "Ringer upp"
>
Ringer upp vaddå?
Jag skulle tippa på att detta handlar om svaret på frågan "-What are you 
doing?"/"-Vad gör du?"
"Dialing"/"Ringer".

># gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:36
>#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:37
>msgid "No answer after maximum number of re-dial attempts."
>msgstr "Inget svar efter största antaler återuppringningsförsök."
>
Stavfel på antaler.

># gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:37
>#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:38
>msgid "No phone numbers specified for this account."
>msgstr "Inget telefonnummer har angivits för kontot."
>
Snarare "Inga telefonnummer".

># gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:50
>#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:51
>msgid "The pppd daemon died unexpectedly."
>msgstr "pppd-daemon dog oväntat."
>
Dog låter ju rätt drastiskt, men det är å andra sidan vad författaren 
har skrivit också... Däremot översätts daemon olika här. Jfr "talk 
daemon"/"talk-demonen" som urpsrungligen stod längre upp i mailet/filen.

># gnometalk/protocol.c:223
>#: gnometalk/protocol.c:223
>msgid "Error when reading from talk daemon"
>msgstr "Fel vid läsning från talk-demonen"
>

Det var alles!

    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.